Direct bestellen

Taal

Zonder verzendkosten*
Privacybeleid

Walz Leben & Wohnen GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens ernstig.
De door u verstrekte gegevens worden onder SSL-codering (128 bit) verstuurd. De afkorting "SSL" staat voor "Secure Socket Layer": een codering die wereldwijd met succes wordt gebruikt op het internet.
Alle persoonlijke gegevens zoals bvb. uw adres worden gecodeerd en zijn op die manier beveiligd wanneer ze worden verstuurd via het internet. Een symbool (een gesloten hangslot) in het onderste venster van uw browser geeft weer dat u zich in een beveiligde zone bevindt.
In sommige zeldzame gevallen is het versturen van gegevens met SSL niet mogelijk. U hoeft dan echter niet bang te zijn dat uw gegevens ongecodeerd worden verstuurd, want een foutmelding maakt u op het probleem attent. Indien dit probleem zich voordoet, raden wij u aan om contact op te nemen met uw internetprovider.
De gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen in een bestand en gebruikt voor interne en geautomatiseerde vrewerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.

Ter doeleinde van een beslissing over de toelichting, het doorvoeren of beeindigen van de contractuele verhouding met kredietrisico, verwerken wij gegevens over uw eerder betaalgedrag en dit op basis van mathematische/statistieke berekende processen, waarin onder ander ook uw adresgegevens beschouwd worden.  Voor dit doeleinde geven wij bij een rechtmatig interesse of met uw toelating tijdens het bestelprocédé uw gegevens door (voor- en achternaam, geboortedatum en adresgegevens) aan Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co. KG, Gasstr. 18, 22761 Hamburg dit om uw kredietwaardigheid te bepalen,


Heeft u bezwaar tegen het doorgeven van uw naam- en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat steeds melden op:

Walz Leben & Wohnen GmbH
Gemeenteplein 10
3620 Lanaken

address@huis-en-comfort.be