Exclusieve actiedagen: 15% korting* - Code: 1502MH

Privacyverklaring

In de volgende privacyverklaring leest u alles wat u moet weten over hoe wij (‘Walz’ en/of ‘we’ en/of ‘verantwoordelijke’ en/of ‘ons’) uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees onze privacyverklaring zorgvuldig door.

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijken

Deze privacyverklaring geldt voor de gegevensverwerking door

Walz Leben & Wohnen GmbH
Steinstraße 28 in 88339 Bad Waldsee (Duitsland)
Telefoon: (+49) 7524 703 3000
E-mailadres: info@moderne-hausfrau.de

Walz Leben & Wohnen GmbH
Gemeenteplein 10
3620 Lanaken
Tel.: 03 710 82 22 (Ma - za 8-22 uur / Zo 8-20 uur)
E-mail: info@huis-en-comfort.be

vertegenwoordigd door:

Directie: Stefan Weychert & Michael Egbers

voor de volgende website: www.huis-en-comfort.be

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze bedrijfsfunctionaris(sen) voor gegevensbescherming bereiken via

E-mail: datenschutz@walz.de

3. Gegevensverwerking en doeleinden, rechtsgrondslagen, gerechtvaardigde belangen en ontvangers

3.1. Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website

3.1.1. Logbestanden

Zodra u onze website bezoekt, stuurt de internetbrowser van het eindapparaat dat u gebruikt informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk in zogenoemde logbestanden opgeslagen. De records die daarbij worden opgeslagen, bevatten de volgende gegevens:

 • De datum en het tijdstip van het bezoek

 • De naam van de bezochte pagina

 • Het IP-adres van het gebruikte apparaat

 • De URL van de verwijzende site (de URL waarvandaan u op onze website bent gekomen)

 • Een melding dat de pagina goed is geopend

 • Het volume van de overgedragen gegevens

 • De laadtijd

 • Product- en versie-informatie over de gebruikte browser en de naam van uw toegangsprovider

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt in

 • het waarborgen van een soepele totstandbrenging van de verbinding;

 • het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website;

 • het controleren en ervoor zorgen dat het systeem veilig en stabiel werkt.

We herleiden uw identiteit daarbij niet rechtstreeks. Dat is ook niet mogelijk aan de hand van de informatie.

De gegevens worden opgeslagen en, nadat we de eerder genoemde doelen hebben bereikt, na uiterlijk zeven dagen verwijderd. De gegevens worden uitsluitend langer bewaard als het IP-adres van de gebruiker eerder is verwijderd of zo is gewijzigd dat het niet meer tot iemand is te herleiden.

3.1.2. Cookies, tracking, invoegtoepassingen van sociale media

Voor onze website/applicatie gebruiken we zogenoemde cookies, trackingtools, targetingprocessen en invoegtoepassingen van sociale media. Om wat voor processen het daarbij precies gaat en hoe uw gegevens daarvoor worden gebruikt, wordt nader toegelicht onder 3.4.

3.2. Gegevensverwerking in het kader van overeenkomsten

3.2.1. Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een overeenkomst

In het geval van een bestelling verwerken wij deze voor de afsluiting, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst met uw gegevens die we daarvoor nodig hebben. Hieronder vallen:

 • Voor- en achternaam

 • Aanhef

 • Adres

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • Klantnummer

 • Wachtwoord

 • Factuur- en betaalgegevens (creditcardnummers, bankgegevens) en transactie-ID’s die aan uw bestelling zijn gekoppeld

 • Gegevens over de bestelling

 • Gegevens over risicoafweging van betalingen (saldo, omzet, aanmaningsfase, weigeringen tot levering)

 • Mededelingen en communicatie met betrekking tot de bestelling

Voor de afwikkeling van een bestelling zijn verder de volgende gegevensverwerkingen nodig:

 • We delen uw betaalgegevens met onze betalingsverwerker voor de afwikkeling van de betaling(en). Zie 3.2.3 voor meer informatie.

 • Het kan gebeuren dat wij om de overeenkomst te kunnen uitvoeren informatie over uw bezorgadres doorgeven aan leveranciers/producenten van door u gekochte artikelen om garantie, klachten enz. voor u af te handelen. Zo kunnen leveranciers of producenten reserveonderdelen of vervangende artikelen rechtstreeks naar u sturen. De desbetreffende gegevens worden alleen doorgegeven voor het genoemde doel. De fabrikanten en onze leveranciers worden niet afzonderlijk genoemd in het overzicht van dienstverleners.

 • We delen de gegevens van uw leveringsadres met de logistieke ondernemer en de vervoerspartner waarmee we samenwerken voor de afwikkeling van de verzending en bezorging. Daarnaast delen we uw e-mailadres, zodat uw bestelling eventueel op het door u gewenste moment kan worden bezorgd. . Nadat de bestelling is bezorgd, worden de gegevens (automatisch) weer verwijderd.

Bij de verzending van producten werken we met de verwerker Bloomreach (Bloomreach DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin) voor de communicatie naar onze klanten over verzendingen, zoals de verzendstatus en het traceernummer. Hiervoor worden de persoonsgegevens die nodig zijn voor de verzendingsinformatie (naam, adres, bestelnummer) met Bloomreach gedeeld. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Bloomreach: https://exponea.com/legal/privacy-policy/.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met als doel de afwikkeling en bezorging van bestellingen is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Ze stellen ons de gegevens ter beschikking op grond van de contractuele relatie tussen u en ons (zoals het hebben van een klant-/gebruikersaccount, de afwikkeling van een koopovereenkomst, de bezorging van bestellingen en de afwikkeling van betalingen).

Bij een aankoop op onze website zijn we bovendien op grond van wettelijke vereisten in het Duits burgerlijk wetboek (Bürgerlichen Gesetzbuch, BGB) verplicht uw e-mailadres te verwerken, omdat we u een elektronische bestelbevestiging moeten sturen (artikel 1, lid 1, sub c) van de AVG). De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met als doel het maken van een afspraak wat betreft de bezorging is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang ligt erin u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met betrekking tot de bezorging.

Wij zijn verplicht om alle gegevens, die in het kader van een bestelling verzameld en verwerkt worden, gedurende 10 jaar te bewaren conform § 257 lid 1 HGB en § 147 lid 2 AO. Deze termijn begint altijd aan het eind van het kalenderjaar waarin de bestelling is voltooid. Rechtsgrondslag voor deze overeenkomst is (artikel 6 lid 1c) AVG. Indien er een klantaccount is aangemaakt, gelden de in 3.2.2 genoemde termijnen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw gegevens voor reclamedoeleinden conform punt 3.3 gedurende een periode van drie jaar te verwerken. De termijn begint op de laatste dag van een kalenderjaar waarin de laatste bestelling is voltooid.

Verzending van transactionele e-mails in het kader van de uitvoering van de overeenkomst

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst sturen we u informatie over uw bestelling, bijvoorbeeld zodra deze is verwerkt of verzonden. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Voor de verzending van deze e-mails gebruiken wij externe dienstverleners, die in opdracht van ons persoonsgerelateerde gegevens in het kader van een verwerkersovereenkomst verwerken. Het betreft daarbij de dienstverleners Inxmail (Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Deutschland) en Bloomreach (Bloomreach DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlin).

3.2.2. Klantaccount

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, bieden we u de mogelijkheid uw persoonsgegevens te bewaren in een klantaccount dat met een wachtwoord is beveiligd. Als u zo’n klantaccount hebt, hoeft u uw gegevens niet steeds opnieuw in te voeren. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de gegevens die in uw klantaccount worden bewaard te bekijken en aan te passen. We verwerken daarbij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Aanhef

 • Adres

 • Geslacht

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • Klantnummer

 • Wachtwoord

 • Indien u een bestelling plaatst: Factuur- en betaalgegevens (creditcardnummers, bankgegevens) en transactie-ID’s die aan uw bestelling zijn gekoppeld

 • Indien u een bestelling plaatst: Bestelgegevens en gegevens over de risicoafweging van betalingen (saldo, omzet, aanmaningsfase, weigeringen tot levering)

Het aanmaken van een klantaccount is in principe vrijwillig. Als u een klantaccount aanmaakt, verloopt de verwerking van de gegevens die u daarbij invult op grond van artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

Naast de gegevens die u bij een bestelling moet invoeren, moet u bij het aanmaken van een klantaccount ook een zelf gekozen wachtwoord invoeren. Met dit wachtwoord en uw e-mailadres hebt u toegang tot uw klantaccount. Ga daarom zorgvuldig om met deze toegangsgegevens en zorg ervoor dat derden er niet bij kunnen. Daarnaast moet u zich actief afmelden als u onze website verlaat, anders blijft u automatisch ingelogd.

U kunt uw klantaccount te allen tijde verwijderen. Wanneer u uw klantaccount niet zelf verwijdert, wordt dit automatisch verwijderd. Het account wordt drie jaar na uw laatste bestelling verwijderd. Deze termijn begint op de laatste dag van het kalenderjaar waarin u uw laatste bestelling hebt gedaan.

Houd er echter rekening mee dat het verwijderen van het klantaccount niet automatisch leidt tot het verwijderen van de bestelgegevens die in het klantaccount zijn opgeslagen, wanneer u eenmaal een bestelling bij ons hebt geplaatst. In dit geval is punt 3.2.1 van toepassing voor het verwijderen van gegevens.

3.2.3. Betaling

Voor het doel van betalingsafwikkeling (de bevestiging van betalingen per creditcard, automatische overschrijving of Klarna) verwerken we de hiervoor benodigde persoonsgegevens en delen we die met de betalingsdienstaanbieder waarmee we samenwerken.

Afhankelijk van de betaalmethode die u hebt gekozen, worden de gegevens die voor de betalingsafwikkeling benodigd zijn met de gekozen betalingsdienstaanbieder gedeeld. Hieronder vindt u meer informatie over de aangeboden betaalmethoden en -aanbieders. Ongeacht de betaalmethode worden alle gegevens versleuteld gedeeld.

Voor de technische verbinding met de betalingsdienstaanbieder en de afwikkeling van betalingen werken we met de dienstverlener Adyen (Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 5th floor, P. O. Box 10095, 1001 EB Amsterdam). Met informatie over gegevensbescherming bij Adyen vindt u onder www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens voor de betalingsafwikkeling is ongeacht de betaalwijze artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Meer details en rechtsgrondslagen vindt u in de informatie over de betalingsdienstaanbieders waarmee we werken.

Bij onzekere betalingen voeren we een kredietwaardigheidsonderzoek uit om het wanbetalingsrisico bij betalingen te minimaliseren. Meer informatie over kredietwaardigheidsonderzoeken vindt u onder ‘Kredietwaardigheidsonderzoek bij onzekere betalingen’.

Alle gegevens met betrekking tot de betalingsafwikkeling (betalingsbewijzen) moeten we volgens § 257, lid 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel en § 147, lid 2 van het Duitse Belastingwetboek 10 jaar bewaren. De termijn begint na afloop van het jaar waarin de laatste bestelling heeft plaatsgevonden.

3.2.3.1. Betaling via PayPal

We bieden u de mogelijkheid via PayPal te betalen. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna ‘PayPal’).

Als u betaling via PayPal kiest, worden alle betaalgegevens die u invoert met PayPal gedeeld. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Aanhef

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Factuur- en leveringsadres

 • Land

 • Besteldatum

 • Betaald bedrag

 • Browser, gebruikt apparaat, IP-adres

Verder worden de volgende PayPal-gegevens verwerkt:

 • PayerID PayPal

 • Shopperstatus PayPal (of u een geverifieerde PayPal-klant bent)

 • E-mailadres PayPal (het e-mailadres dat u voor PayPal-betalingen gebruikt)

Het gebruik van de betalingsdienst PayPal is vrijwillig. U hebt de mogelijkheid een andere betaalmethode te kiezen. De verwerking van uw gegevens voor de betalingsafwikkeling met PayPal verloopt op grond van artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast ligt ons gerechtvaardigde belang erin een effectieve, veilige betaalmethode aan te bieden (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG).

3.2.3.2. Aankopen per creditcard

U hebt bij ons de mogelijkheid aankopen per creditcard te doen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. We werken samen met de betalingsverwerker Adyen (Adyen BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 5th floor, P. O. Box 10095, 1001 EB Amsterdam) voor de afwikkeling van creditcardbetalingen.

Daarbij worden de volgende gegevens verwerkt en met Adyen gedeeld:

 • Voor- en achternaam

 • Aanhef

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Factuur- en leveringsadres

 • Land

 • Informatie over de bestelling

 • Besteldatum

 • Browser, apparaat

 • Betaald bedrag

 • Creditcardnummer (ingekort)

 • Type creditcard

 • Houder creditcard

 • Verstrekker creditcard

 • Vervaldatum van de kaart

Adyen controleert of de bestedingsruimte van de creditcard toereikend is en of de creditcardgegevens juist zijn ingevoerd.

3.2.3.3. Aankopen met vooruitbetaling

U hebt bij ons de mogelijkheid aankopen met vooruitbetaling te doen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij aankopen met vooruitbetaling is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

Bij aankopen met vooruitbetaling verwerken we de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Besteldatum

 • Factuurbedrag

 • Land

 • IBAN (of rekeningnummer met banknummer) en BIC

3.2.3.4. Betaling via Bancontact

Bancontact is een veilige online dienst voor realtime overschrijvingen die werkt met de invoer van uw Bancontact-kaartnummer in combinatie met een extra verificatie (waarbij u bijvoorbeeld een eenmalig wachtwoord invoert).

Om Bancontact te kunnen gebruiken, moet u in het bezit zijn van een Bancontact-betaalkaart. Deze kaarten worden door vooraanstaande Belgische banken verstrekt, vaak samen met Maestro.

Als u met Bancontact betaalt, wordt u naar een externe pagina geleid, waar u wordt gevraagd uw Bancontact-kaartnummer en de geldigheid van de kaart in te voeren. Vervolgens wordt u naar de website van uw bank geleid om de transactie te bevestigen (bijvoorbeeld door een QR-code te scannen of een TAN-code in te voeren die u per sms ontvangt).

U kunt Bancontact voor u betalingen gebruiken als u in België woont. Meer informatie over gegevensbescherming bij Bancontact vindt u hier: https://www.bancontact.com/files/privacy.pdf.

3.2.4. Kredietwaardigheidsonderzoek bij onzekere betalingen

In het kader van de controle of we u een aankoop op rekening of per machtiging kunnen aanbieden, hebben we het recht om kredietwaardigheidsinformatie over u en informatie over een eventuele waarschijnlijkheid van een frauduleuze bestelling (FraudPreCheck) op te vragen bij een extern kredietbureau.

Let op: bij aankopen op afbetaling via Klarna wordt het kredietwaardigheidsonderzoek door Klarna zelf uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Aankopen op afbetaling via Klarna’.

Voor het inwinnen van kredietwaardigheidsinformatie werken we samen met het volgende kredietbureau:

CRIF GmbH
Leopoldstrasse 244
81373 München (Duitsland).

Voor het doel van het inwinnen van kredietwaardigheidsinformatie worden de volgende gegevens met het externe kredietbureau gedeeld:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adres (postcode, plaats, straat, land)

 • Particulier/bedrijf

 • Gekozen betaalmethode

 • Totaalbedrag van de bestelling

 • Soort klant (nieuw/bestaand/particulier/bedrijf)

 • Bestelnummer

 • Artikelnummer

 • Aantal

 • Prijs

 • Artikelbeschrijving

 • Productgroep

 • Aankoopgedrag (bestellingen met maataanduidingen, bestelmethode (online, schriftelijk of telefonisch), profielgegevens voor een risicoafweging van de betaling (saldo, omzet, aanmaningsfase, weigeringen tot levering), datum van eerste aankoop, datum van laatste aankoop, bestelfrequentie, ontvangstdatum catalogus)

Extra gegevens bij bestaande klanten:

 • Weigeringen tot levering

 • Geheimhouding adres

 • Aanmaningsstatus

 • Aantal leveringen

 • Aantal retourneringen

 • Kredietlimiet

 • Totaalbedrag van openstaande facturen

De genoemde gegevens kunnen verder voor persoons- en adrescontrole worden gedeeld met CRIF GmbH.

Bij het kredietwaardigheidsonderzoek bepalen we aan de hand van een geautomatiseerd proces of u in aanmerking komt voor de gewenste onzekere betaling (op afbetaling/rekening). De gewenste betaalmethode kan worden afgewezen als het resultaat van het kredietwaardigheidsonderzoek negatief is.

U hebt recht op een handmatige controle van de geautomatiseerde beslissing. U kunt zich tot ons wenden als u gebruik wilt maken van dit recht. Bovendien hebt u het recht uw eigen standpunt toe te lichten en de beslissing aan te vechten.

De verwerking van uw gegevens in het kader van het kredietwaardigheidsonderzoek verloopt op basis van artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG en artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. We hebben in principe een gerechtvaardigd belang bij de uitvoering van een kredietwaardigheidsonderzoek als u een onzekere betaalmethode kiest (aankoop op afbetaling/rekening). Ons gerechtvaardigde belang is daarbij het doel onszelf tegen wanbetalingen te beschermen.

Informatie over bewaartermijn bij CRIF GmbH

CRIF GmbH bewaart informatie over personen slechts een bepaalde periode. Het relevante criterium voor de vastlegging van deze periode is de noodzaak. De bewaartermijnen zijn gedetailleerd vastgelegd in een gedragscode van de bond ‘Die Wirtschaftsauskunfteien e. V.’, die online te raadplegen is via www.crif.de/datenschutz. Daarna bedraagt de bewaartermijn van persoonsgegevens in principe precies drie jaar na de verwerking ervan.

Meer informatie over de activiteiten van CRIF gmbH vindt u op www.crif.de/datenschutz.

3.2.5. Fraudepreventie

We gebruiken uw gegevens ook om het risico op een inbreuk op de beveiliging en misbruik van uw gegevens tegen te gaan. De gegevens die u in het kader van een bestelling invoert, kunnen worden gebruikt om te controleren of er sprake is van een ongewoon bestelproces (bijvoorbeeld als er heel veel artikelen tegelijkertijd worden besteld met hetzelfde leveringsadres, maar vanaf verschillende klantaccounts).

De rechtsgrondslag van de verwerking is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij een dergelijke controle om onszelf tegen fraudegevallen te beschermen.

We verwerken uw gegevens voor fraudepreventie zolang dit voor het doel noodzakelijk is en totdat de controle is afgerond.

3.2.6. Het delen van persoonsgegevens met Versandhaus Walz GmbH

Ten behoeve van de centrale organisatie van de afwikkeling van bestellingen worden de volgende persoonsgegevens met de volgende afdelingen van onze concernonderneming Versandhaus Walz GmbH gedeeld:

ICT-afdeling:

 • Terbeschikkingstelling van technische infrastructuur en ondersteuning – Alle klantgegevens worden in het kader van een structuur van gezamenlijke diensten opgeslagen en verwerkt op systemen van Versandhaus Walz GmbH.

Klantenservice:

 • Voor- en achternaam

 • Aanhef

 • Geboortedatum

 • Klantnummer

 • Adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Correspondentie

 • Voorkeuren (nieuwsbrieven, producten op een verlanglijst, productaanbevelingen, taal)

 • Gegevens over de bestelling

 • Factuur- en betaalgegevens (creditcardnummers, bankgegevens) en transactie-ID’s die aan uw bestelling zijn gekoppeld

Financiën:

 • Voor- en achternaam

 • Aanhef

 • Geboortedatum

 • Klantnummer

 • Adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Gegevens over de bestelling, factuur- en betaalgegevens (creditcardnummers, bankgegevens) en transactie-ID’s die aan uw bestelling zijn gekoppeld

Logistiek:

 • Voor- en achternaam

 • Aanhef

 • Geboortedatum

 • Klantnummer

 • Adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Factuur- en betaalgegevens (creditcardnummers, bankgegevens) en transactie-ID’s die aan uw bestelling zijn gekoppeld

We hebben met Versandhaus Walz een overeenkomst gesloten voor de verwerking van persoonsgegevens. De verdere rechtsgrondslag van de verwerking is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Daarbij ligt ons gerechtvaardigd belang erin uw bestelling efficiënt te kunnen verwerken binnen ons concern.

De verwijderingsperioden van de verschillende gegevensverwerkingen vindt u beschreven in deze privacyverklaring.

3.2.7. Het delen van gegevens over uitstaande vorderingen met incassobureaus

Worden openstaande facturen of termijnen ondanks herhaalde aanmaningen niet voldaan, dan kunnen we de gegevens die nodig zijn voor een incasso delen met een incassobureau met als doel incasso op trustbasis. Daarnaast kunnen we de uitstaande vorderingen ook overdragen aan een incassobureau. Dat bureau wordt dan de schuldeiser en maakt aanspraak op de vorderingen. We werken samen met het volgende incassobureau: EOS, Steindamm 71, 20099 Hamburg (Duitsland).

De rechtsgrondslag voor het delen van gegevens in het kader van incasso op trustbasis is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Het delen van gegevens in het kader van de verkoop van vorderingen verloopt op basis van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang om in het kader van de verkoop van vorderingen de gegevens te delen die nodig zijn voor het claimen van de vorderingen.

De gegevens die in het kader van de incassoprocedure worden verwerkt, verwijderen we na 10 jaar (§ 257 van het Duitse Wetboek van Koophandel), vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de procedure is afgerond.

3.2.8. Kortingscodes en aanbiedingen Sovendus

Kortingscodes van Sovendus GmbH

Voor de keuze van kortingscodes die voor u interessant kunnen zijn, delen we de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en versleuteld met Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Duitsland) (‘Sovendus’) (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt gebruikt als u aangeeft dat u geen reclame wenst te ontvangen van Sovendus (artikel 21, lid 3 en artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend voor gegevensbeveiliging gebruikt en in principe na zeven dagen geanonimiseerd (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG). Daarnaast delen we voor de facturatie een gepseudonimiseerd bestelnummer, de bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel met Sovendus (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG). Als u geïnteresseerd bent in kortingscodes van Sovendus, niet hebt aangegeven dat u geen reclame wilt ontvangen op uw e-mailadres en op de kortingsbanner klikt die alleen in dit geval wordt weergegeven, delen we uw aanhef, naam en e-mailadres versleuteld met Sovendus, zodat zij met de kortingscodes aan de slag kunnen (artikel 6, lid 1, sub b), f) van de AVG).Het gerechtvaardigd belang ligt erin onze klanten en potentiële klanten op de hoogte te houden van producten en diensten die voor hen interessant kunnen zijn.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online privacy-informatie op www.sovendus.de/datenschutz.

Aanbiedingen van Sovendus GmbH

Voor de keuze van regionale aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn, delen we uw aanhef, geboortejaar, land, postcode, de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres gepseudonimiseerd en versleuteld met Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Duitsland) (‘Sovendus’) (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt daarnaast gebruikt als u aangeeft dat u geen reclame wenst te ontvangen van Sovendus (artikel 21, lid 3 en artikel 6, lid 1, sub c) van de AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend voor gegevensbeveiliging gebruikt en in principe na zeven dagen geanonimiseerd (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG).

Als u op een aanbieding klikt, delen we bovendien uw naam, adresgegevens en e-mailadres versleuteld met Sovendus, zodat zij aan de slag kunnen met het samenstellen van persoonlijke aanbiedingen bij productaanbieders (artikel 6, lid 1, sub b), f) van de AVG).

Het gerechtvaardigd belang ligt erin onze klanten en potentiële klanten op de hoogte te houden van producten en diensten die voor hen interessant kunnen zijn. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online privacy-informatie op www.sovendus.de/datenschutz.

3.3. Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden, catalogusbestellingen, wedstrijden en marktonderzoek

3.3.1. Reclame per post

We verwerken uw persoonsgegevens voor eigen marketingdoeleinden (verzending van reclame per post en catalogi) en voor marketingdoeleinden van derden (partners). Daarbij verwerken we de volgende gegevens:

 • Naam

 • Aanhef

 • Geslacht

 • Postadres

 • Leeftijd/geboortedatum

 • Gegevens over een bestelling, voorkeuren (nieuwsbrieven, producten op een verlanglijst, productaanbevelingen, taal)

We stellen uw postcontactgegevens (naam, adres) ter beschikking aan door ons gekozen partners, onder andere op het gebied van handel/verzending, banken, verzekeringen, loterijondernemingen, touroperators, liefdadigheidsinstellingen, telecommunicatiebedrijven en lettershops (verwerkers). Dit doen we zodat ze u over hun producten kunnen informeren. Een lijst van de bij ons bekende dienstverleners op het moment van gegevensverzameling vindt u aan het eind van deze privacyverklaring. De gegevens worden echter niet overgedragen aan deze partners.

Bovendien worden van tijd tot tijd interessante bijlagen of catalogi van zorgvuldig geselecteerde partnerbedrijven in onze eigen catalogus opgenomen.

Met het oog op behoeftegerichte marketing hebben we bovendien het recht de genoemde gegevens met inachtneming van de wettelijke vereisten inzake verzamelde persoonsgegevens over u te bewaren voor eigen marketingdoeleinden en die van derden (partners). Daarbij is het ons doel u niet lastig te vallen met onnodige reclame, maar u alleen reclame te sturen die daadwerkelijk of vermoedelijk overeenkomt met uw interesses/behoeften. De hierbij bewaarde gegevens worden niet gedeeld met derden. Daarnaast pseudonimiseren/anonimiseren we over u verzamelde persoonsgegevens met het oog op gebruik voor eigen marketingdoeleinden en die van derden (adverteerders). De rechtsgrondslag voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Het gerechtvaardigd belang daarbij is onze klanten en potentiële klanten snel en effectief te informeren over onze producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn en onze producten en diensten voortdurend verder te ontwikkelen.

We verwerken uw gegevens voor de beschreven doeleinden in principe drie jaar lang. Dit geldt niet wanneer we in het kader van een afweging van de belangen in individuele gevallen aanspraak kunnen maken op gerechtvaardigde belangen. In dat geval verwerken we uw gegevens 5 jaar lang voor het beschreven doeleinde. Deze termijn begint op de laatste dag van een kalenderjaar waarin een bestelling is voltooid.

Informatie over het recht van bezwaar

U kunt te allen tijde kosteloos en met toekomstige werking bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens met het oog op de eerder genoemde marketingdoeleinden via info@huis-en-comfort.be of door een kort bericht te sturen naar Walz Leben & Wohnen GmbH, Gemeenteplein 10, 3620 Lanaken.

Indien u bezwaar maakt, zorgen we ervoor dat uw gegevens niet langer worden verwerkt voor marketingdoeleinden. In uitzonderlijke gevallen kan er korte tijd nog reclamemateriaal worden verzonden nadat u bezwaar hebt gemaakt. Dit komt dan puur doordat het bezwaar technisch nog niet is verwerkt en betekent niet dat we geen gehoor geven aan uw bezwaar.

3.3.2. Catalogusbestelling

U hebt de mogelijkheid om onze catalogus online (of telefonisch) te bestellen en regelmatig de actuele uitgave per post te ontvangen. In het kader van catalogusbestellingen vragen we uw toestemming om uw gegevens te verwerken volgens artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Daarnaast kan het ter beschikking stellen van onze catalogus leiden tot een koopovereenkomst, waardoor de gegevensverwerking ook gebaseerd is op artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.

Voor catalogusbestellingen hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • Aanhef

 • Voor- en achternaam

 • Adres

U kunt eventueel uw geboortedatum opgeven.

We verwerken uw gegevens voor catalogusbestellingen met uw toestemming totdat u hiertegen bezwaar aantekent. U kunt uw bezwaar kenbaar maken via info@huis-en-comfort.be. Een dergelijk bezwaar heeft geen invloed op andere gegevensverwerkingen.

3.3.3. Reclame via nieuwsbrieven

U hebt de mogelijkheid u op onze website op onze nieuwsbrief te abonneren. Om zeker te weten dat er bij het invoeren van het e-mailadres niets fout gaat, maken we gebruik van zogeheten dubbele opt-in. Dat houdt in dat u eerst uw e-mailadres in het veld invoert en aangeeft dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vervolgens sturen we een bevestigingslink naar het adres dat u hebt opgegeven. Pas als u deze op bevestigingslink hebt geklikt, wordt uw e-mailadres in de mailinglist voor onze nieuwsbrief opgenomen.

Samenwerking met Bloomreach

Voor de verzending en het beheer van onze nieuwsbrief werken we samen met de dienst Bloomreach, waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Dankzij de nieuwsbrieven die we met Bloomreach verzenden, kunnen we het gedrag van de ontvangers ervan analyseren. Zo kunnen we nagaan hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief is aangeklikt. Met behulp van zogenoemde conversietracking kan bovendien worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde handeling (zoals een productaankoop op onze website) wordt uitgevoerd nadat iemand een link in een nieuwsbrief heeft aangeklikt. Deze gegevens bewaren we zes maanden lang.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Als we het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken voor een bepaald doel op grond van uw toestemming, verwijderen we deze gegevens onmiddellijk zodra u uw toestemming intrekt.

Informatie over recht op intrekking

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door een bericht te sturen naar info@huis-en-comfort.be of via de link onder aan iedere nieuwsbrief.

3.3.4. Wedstrijden

Als u zich voor onze wedstrijden aanmeldt, gebruiken we de gegevens die u bij de aanmelding invoert voor de uitvoering van de deelnameovereenkomst en in het bijzonder voor kennisgeving van de winnaar en eventueel reclame voor ons aanbod en/of het aanbod van onze wedstrijdpartners.

In principe verzamelen we de volgende gegevens in het kader van wedstrijden:

 • Naam

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Adres

 • Eventueel e-mailadres (blijkt uit de wedstrijd)

 • Als de wedstrijd via een sociaal medium plaatsvindt:
  Socialemediagegevens (interactie op onze kanalen op Facebook, zoals likes of reacties)

Meer informatie vindt u in de deelnamevoorwaarden van de wedstrijden.

De rechtsgrondslagen voor deze gegevensverwerking zijn artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG, artikel 6, lid 1 en sub b) van de AVG en artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

Als we het recht hebben uw persoonsgegevens te verwerken voor een bepaald doel op grond van uw toestemming, verwijderen we deze gegevens onmiddellijk zodra u uw toestemming intrekt, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht (gegevens van winnaars moeten we in principe 10 jaar lang bewaren volgens het Duitse Wetboek van Koophandel en het Duitse Belastingwetboek). De bewaartermijn voor gegevens met betrekking tot wedstrijden vindt u in de deelnamevoorwaarden van de wedstrijd in kwestie.

3.3.5. Markt- en opinieonderzoek

Als we u voor enquêtes voor markt- en opinieonderzoek uitnodigen (via vrijwillige enquêtes online, per e-mail of per post), verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres (bij uitnodigingen per e-mail)

 • Adres (bij uitnodigingen per post)

 • IP-adres en locatiegegevens (bij online enquêtes)

 • Eventueel gegevens over aankoopgedrag (bestellingen met maataanduidingen, bestelmethode (online, schriftelijk of telefonisch), profielgegevens voor een risicoafweging van de betaling (saldo, omzet, aanmaningsfase, weigeringen tot levering), datum van eerste aankoop, datum van laatste aankoop, bestelfrequentie, ontvangstdatum catalogus)

De rechtsgrondslagen voor deze gegevensverwerking zijn artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG en artikel 6, lid 1 en sub f) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt erin bijvoorbeeld consumptiepatronen, demografische ontwikkelingen en mediagebruik in kaart te brengen en ons aanbod daaraan aan te passen.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de privacybepalingen van het enquêteplatform in kwestie.

3.3.6. Reclameprofilering & analyse

Om u aanbiedingen van ons bedrijf en van met zorg geselecteerde partnerbedrijven evenals persoonlijke productaanbevelingen, kortingen en acties te kunnen presenteren, verwerken wij uw transactiegegevens uit bestellingen in de wettelijk toegestane omvang voor onze reclame per post en voor onze klantenanalyses en onze reclameprofilering. Bij reclameprofilering wordt niets besloten over de reden voor een contractuele relatie of over het aangaan of beëindigen daarvan, maar alleen over de vorm van toekomstige reclame. Wij verwerken deze informatie omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het onderhouden van de klantrelatie en het verstrekken van relevante informatie en aanbiedingen aan onze klanten (art. 6, lid 1f, AVG). Onze analyses en reclameprofilering worden regelmatig gepseudonimiseerd gedaan.

3.4. Invoegtoepassingen, tools en trackingtechnologieën

3.4.1. Cookies – Algemene informatie

Als u onze website bezoekt, worden er gegevens in de vorm van cookies (kleine tekstbestanden) in uw browser achtergelaten. Deze cookies bevatten informatie over uw gebruik van de website (ID, bezoekdatum etc.). Met cookies kunnen we uw gebruikerservaring op de website verbeteren dankzij verschillende functies (waarbij bijvoorbeeld eerdere bezoeken worden herkend) en kunnen we ons online aanbod beter op uw voorkeuren en behoeften afstemmen.

Daarnaast gebruiken we met uw toestemming cookies van derden voor analyse-, retargeting- en remarketingdoeleinden voor de optimalisering van ons online aanbod en relevante advertenties. Het opgeslagen surfgedrag wordt aan de hand van een algoritme geanalyseerd, waarna doelgerichte productaanbevelingen op basis van uw interesses op websites van derden kunnen worden weergegeven in de vorm van reclamebanners en advertenties. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

U kunt de opslag van cookies beëindigen en reeds opgeslagen cookies verwijderen via uw browserinstellingen. In de helpfunctie van de meeste browsers vindt u waar u deze instellingen kunt aanpassen. Als u cookies niet accepteert, kan het dat bepaalde functies op de website minder goed werken.

Uitgebreide informatie over hoe u dit in allerlei browsers voor elkaar krijgt, leest u op de volgende websites: youronlinechoices, Network Advertising Initiative en/of Digital Advertising Alliance. U leest daar ook hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen en algemene informatie over cookies.

3.4.2. Privacyinstellingen via ons Consent Management Platform

We gebruiken een Consent Management Platform om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van cookies die toestemming vereisen op uw apparaat en om deze in overeenstemming met de privacywetgeving te documenteren.

 • De volgende gegevens worden verwerkt door ons Consent Management Platform:

 • Informatie over uw apparaat

 • Browsertype, browsertaal, browserversie, resolutie

 • Toestemmingsgegevens en intrekkingsgegevens met tijdstempel, ControllerID, ProcessorID, ToestemmingsID

Daarnaast slaat het Consent Management Platform in de Local Storage van uw browser de door u gegeven toestemming of intrekking op om deze te kunnen identificeren.

De verzamelde gegevens worden maximaal 12 maanden in de Local Storage van uw apparaat bewaard. Na het verstrijken van de geldigheidsduur wordt opnieuw om privacyinstellingen gevraagd. Als er een nieuwe dienst aan het Consent Management Platform wordt toegevoegd, wordt ook voor die dienst toestemming of intrekking verkregen. Als de Local Storage door actief handelen of via de browserinstellingen wordt gewist, vragen we ook opnieuw om toestemming of intrekking.

Juridische basis

Het gebruik van een Consent Management Platform is bedoeld om de wettelijk vereiste toestemmingen (juridische basis Art. 6, lid 1, letter c AVG) voor het gebruik van cookies te verkrijgen en vast te leggen (conform Artikel 7, lid 1 AVG). Daarnaast hebben we een legitiem belang bij een wettige implementatie van de wettelijke voorschriften met een functionele technologie. De juridische basis is Art. 6, lid 1, letter f AVG.

3.4.3. Google Analytics 4

We maken gebruik van de webanalysedienst Google Analytics 4. De aanbieder is Google Ireland Limited, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. We gebruiken Google Analytics in de GA4-variant.

Google Analytics 4 stelt ons in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en onze aanbiedingen en advertentiecampagnes te optimaliseren op basis van deze analyses. Met behulp van Google Analytics 4 verzamelen we verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijftijd, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevoegd in een gebruikers-ID en toegewezen aan het specifieke apparaat van de websitebezoeker.

Daarnaast kunnen we met Google Analytics 4 onder andere muisclicks, scrollbewegingen en klikken opnemen. Bovendien maakt Google Analytics 4 gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevens aan te vullen en gebruikt het machine learning-technologieën voor gegevensanalyse. Google Analytics 4 maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van gebruikersgedrag.

E-commerce meting

Deze website maakt gebruik van de functie "E-commerce meting" van Google Analytics 4. Met behulp van E-commerce meting kan de beheerder van de website het koopgedrag van websitebezoekers analyseren om zijn online marketingcampagnes te verbeteren. Hierbij worden gegevens zoals gemaakte bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd tussen het bekijken en kopen van een product verzameld. Deze gegevens kunnen worden samengevoegd door Google onder een transactie-ID, die wordt toegewezen aan de respectievelijke gebruiker of zijn apparaat.

Google Signals

We maken gebruik van Google Signals. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics 4 onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis, evenals demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties met behulp van Google Signals. Als u een Google-account heeft, worden de bezoekersgegevens van Google Signals gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde advertentieboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt voor het maken van geanonimiseerde statistieken over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Wettelijke grondslag en verdere informatie
Wettelijke grondslag

De informatie die is verzameld door Google Analytics wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Artikel 6, Lid 1, punt a van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken via de privacy-instellingen.

Gegevensoverdracht naar de VS

Google Ireland Limited stuurt gegevens naar Google LLC in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Verwerking in opdracht

We hebben met Google een verwerkingsovereenkomst gesloten en voldoen volledig aan de strenge voorschriften van de Duitse privacy-autoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

3.4.4. Google Ads

We maken gebruik van de dienst Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op externe websites wanneer een gebruiker bepaalde zoektermen invoert (Keyword-Targeting). Bovendien kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op basis van gebruikersgegevens die beschikbaar zijn bij Google (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (Doelgroep-Targeting).

Als websitebeheerders kunnen we deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te onderzoeken welke zoektermen hebben geleid tot het weergeven van onze advertenties en hoeveel advertenties tot overeenkomstige klikken hebben geleid.

Conversies bijhouden

Met behulp van Conversies bijhouden kunnen Google en wij vaststellen of de gebruiker bepaalde acties heeft ondernomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren welke producten vaak zijn bekeken of gekocht op onze website. Deze informatie dient om conversiestatistieken te genereren. We krijgen het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google maakt zelf gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Verbeterde conversies

Met behulp van deze technologie wordt Conversies bijhouden uitgebreid met gegevens die een websitegebruiker bijvoorbeeld heeft ingevoerd tijdens het afronden van een bestelling, zoals een e-mailadres of naam. Deze gegevens worden in gecodeerde vorm (als hashwaarden) naar Google verzonden om ze te vergelijken met andere hashwaarden (dat wil zeggen andere gecodeerde gegevens) van Google. Als er advertentieklikken plaatsvinden vanaf een van de gehashte e-mailadressen binnen het conversievenster, wordt deze conversie toegewezen aan die advertentie en aan ons Google Ads-account doorgegeven. De e-mailadressen en andere verzamelde gegevens zijn tijdens dit proces nooit zichtbaar, maar worden altijd in gecodeerde vorm bewaard als hashwaarden, zowel voor ons als voor Google. Google Ads Enhanced Conversions stelt ons bovendien in staat om conversies te meten wanneer een gebruiker oorspronkelijk was ingelogd op verschillende apparaten.

Als een gebruiker tegelijkertijd is ingelogd op een Google-account, wordt ook de weergave van pagina's en de ingevoerde gegevens aan uw Google-account toegewezen. Het gebruiksgedrag wordt dan rechtstreeks gekoppeld aan de Google-gebruiker. Om dit te voorkomen, kunt u zich ofwel afmelden bij uw Google-account voordat u de pagina bezoekt of geen toestemming geven voor de service.

Google Ads Remarketing

Met Google Ads Remarketing kunnen we personen die in interactie zijn gegaan met ons online aanbod, toewijzen aan bepaalde doelgroepen om vervolgens op interesse gebaseerde advertenties in het Google-advertentienetwerk weer te geven (Remarketing of Retargeting). Bovendien kunnen de met Google Ads Remarketing gemaakte advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de cross-device functies van Google. Hierdoor kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertentieberichten die zijn afgestemd op uw eerdere gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiel) ook worden weergegeven op een ander apparaat van u (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account heeft, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Voor verdere informatie en het privacybeleid kunt u terecht in het privacybeleid van Google op de volgende link: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Gegevensoverdracht naar de VS

Google Ireland Limited stuurt gegevens naar Google LLC in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wettelijke grondslag

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Artikel 6, Lid 1, punt a van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken via onze privacy-instellingen.

3.4.5. econda Analytics

3.4.5.1. econda Analytics

Voor zover u uw toestemming heeft gegeven, worden voor de behoeftige vormgeving en optimalisatie van deze website door oplossingen en technologieën van econda GmbH geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen en worden uit deze gegevens gebruikersprofielen gemaakt met gebruik van pseudoniemen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. Gebruikersprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem. Met name worden IP-adressen onmiddellijk na ontvangst onleesbaar gemaakt, zodat een toewijzing van gebruikersprofielen aan IP-adressen niet mogelijk is.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van econda is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

ezoekers van deze website kunnen op elk moment bezwaar maken tegen de gegevensverzameling en -opslag voor de toekomst door de deactiveringslink van econda te volgen (https://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html).

3.4.5.2. econda Analytics (essentieel)

Voor de behoeftige vormgeving en optimalisatie van deze website worden door oplossingen en technologieën van econda GmbH (Zimmerstrasse 6, 76137 Karlsruhe, www.econda.de) gepseudonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen, evenals uit deze gegevens gebruikersprofielen gemaakt met gebruik van pseudoniemen. Gebruikersprofielen worden echter op geen enkel moment samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem. Het doel van de verwerking is de analyse en optimalisatie van onze online presentatie.

De anonieme modus verzamelt uitsluitend gegevens op basis van de huidige sessie. In dit verband worden geen gegevens opgeslagen die een persoonlijke referentie mogelijk maken (geen opslag van IP-adres, klantnummer of bestelnummers). Er worden geen cookies ingesteld. Ze worden niet herkend bij latere bezoeken en het is niet mogelijk om een profiel te maken. De volgende gegevens worden verzameld:

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van anonieme tracking:

 • Informatie over het gebruikte apparaattype

 • Informatie over het gebruikte besturingssysteem

 • Informatie over de gebruikte browser

 • Informatie over bekeken pagina's tijdens het bezoek aan de website

 • Geanonimiseerde informatie in het kader van het bestelproces

 • Geanonimiseerde informatie over toegangsgegevens

Het gebruik van anonieme tracking gebeurt volgens Artikel 6, Paragraaf 1, Lid f AVG. We hebben een legitiem belang om, met inachtneming van de privacy van onze bezoekers, een bereiksmeting uit te voeren om de online aanwezigheid voortdurend te optimaliseren.

Algemene opmerking over herroeping en bezwaar:

U kunt gebruik maken van uw recht op herroeping of bezwaar door de privacyinstellingen van onze website te openen en deze overeenkomstig uw voorkeuren in te stellen.

Overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens in opdracht:

We hebben een verwerkingsovereenkomst met econda afgesloten. Alle verzamelde gegevens worden strikt verwerkt volgens onze instructies door econda.

Overdracht van gegevens aan derden of overdracht naar derde landen vindt niet plaats.

3.4.6. Bloomreach Engagement

We maken gebruik van technologieën van de leverancier Bloomreach (Bloomreach, Staromestská 3, 81103 Bratislava, Slowakije) op onze website. De privacyverklaringen van Bloomreach zijn te vinden op https://www.bloomreach.com/de/legal/privacy.

We gebruiken de technologieën van Bloomreach voor de volgende doeleinden:

 • Analyse van uw surfgedrag

 • Interessegebaseerde marketing

 • Retargeting

 • Automatisering van marketingcampagnes

 • Aanmelding en beheer van nieuwsbrieven

 • On-site enquêtes (Surveys)

 • Aanbevelingen (Recommendations)

Het doel is het optimaliseren van ons webaanbod en onze advertentiecampagnes. We willen onze klanten zo gericht mogelijk aanspreken met reclame en het succes van onze advertentie-inspanningen meten. Hiervoor gebruikt Bloomreach cookies, details zijn te vinden op https://documentation.bloomreach.com/engagement/docs/cookies-storage.

Analyse van gebruikersgedrag

In het kader van de analyse van gebruikersgedrag voor het optimaliseren van ons aanbod en het gericht richten van onze advertentie-inspanningen, worden de volgende gegevens verwerkt:

 • IP-adres

 • Inloggegevens

 • Tijdzone-instelling

 • Besturingssysteem en -platform

 • Informatie over bezoeken inclusief URL

 • Zoektermen

 • Informatie over wat u op onze site heeft gezocht of bekeken

 • Reactietijd van de website

 • Downloadfouten

 • Duur van bezoeken aan bepaalde pagina's

 • Informatie over website-interactie (bijvoorbeeld scrollen, klikken en muisbewegingen) en de methoden die zijn gebruikt om de site te verlaten

 • Activiteiten van gebruikers

 • Surfen op websites

Indien u een gebruikersaccount in onze winkel heeft, kunnen de verzamelde gegevens aan dit account worden gekoppeld. Het doel is het optimaliseren van op interesses gebaseerde marketingactiviteiten om u relevante inhoud te presenteren.

De analyse van het gebruikersgedrag ten behoeve van de optimalisatie van marketingactiviteiten is gebaseerd op uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a AVG, voor zover deze is verleend in het kader van de toestemming voor het gebruik van cookies en cookie-achtige technologieën. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de cookie-instelling opnieuw te openen en uw voorkeuren aan te passen.

De trackinggegevens die zijn verzameld in Bloomreach worden maximaal zes maanden bewaard.

Aanmelding voor de nieuwsbrief

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief via Bloomreach worden de volgende gegevens verwerkt. Indien u deze gegevens heeft verstrekt, worden uw voornaam, achternaam, geslacht en e-mailadres verwerkt door Bloomreach. De verzamelde gegevens voor analyse- en marketingdoeleinden worden in dit geval samengevoegd tot een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief op maat van uw interesses aan te bieden.

On-site enquêtes (Surveys)

Als u deelneemt aan een enquête, worden uw antwoorden gekoppeld aan uw gebruikersaccount, mits u een gebruikersaccount heeft. Als u geen gebruikersaccount heeft, worden uw antwoorden voor statistische doeleinden geanalyseerd en in een cookie opgeslagen. Deelname aan enquêtes is vrijwillig; de rechtsgrondslag is uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a AVG.

Productaanbevelingen (Recommendations)

We gebruiken Bloomreach voor het tonen van productaanbevelingen op onze website. De productaanbevelingen zijn gebaseerd op de producten die u op onze website heeft bekeken. Voor dit doel worden geen gegevensbronnen van derden gebruikt.

Het tonen van productaanbevelingen gebeurt op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG. U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht van bezwaar. Ga naar de cookie-instellingen op onze website en pas de instellingen dienovereenkomstig aan.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar

U kunt gebruik maken van uw recht op herroeping of bezwaar door de privacyinstellingen van onze website te openen en deze naar uw voorkeuren aan te passen.

Verwerking van opdrachten

We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met de aanbieder Bloomreach. De verwerking van persoonsgegevens vindt strikt plaats volgens onze instructies.

3.4.7. Meta Pixel en Facebook Conversion API

We gebruiken in ons online aanbod "Meta Pixel" en "Conversions API", waarvan de aanbieder Meta Platforms Ireland Limited is, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. De verzamelde gegevens worden volgens Meta ook overgedragen naar de VS en andere derde landen. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

We willen onze online advertenties zo nauwkeurig mogelijk tonen aan personen die geïnteresseerd zijn in ons aanbod. De gebruikte technologieën ondersteunen ons bij het mogelijk maken van op interesses gebaseerde besturing van onze online advertenties en het meten van hun succes.

Details over Meta Pixel

Meta Pixel maakt het mogelijk om onze advertenties op Facebook alleen weer te geven aan gebruikers van Facebook die bezoekers van ons online aanbod waren en met name interesse hebben getoond in ons online aanbod. Daarnaast vindt er ook een succesmeting plaats, die ons de prestaties van onze advertenties mogelijk maakt.

Met name wordt gemeten hoe vaak een advertentie wordt weergegeven en hoeveel Facebook-gebruikers op een van onze advertenties op Facebook klikken en naar onze website worden geleid. De Meta Pixel-technologie maakt ook gebruik van cookies die worden opgeslagen in de webbrowser van bezoekers van ons online aanbod.

Facebook zelf kan het bezoek aan ons online aanbod toewijzen en voor zijn eigen reclamedoeleinden gebruiken volgens het Facebook-gegevensbeleid, om u gepersonaliseerde advertenties te tonen, zowel op Facebook-pagina's als daarbuiten. Als u een Facebook-account heeft en hiermee bent aangemeld, wordt het bezoek aan ons online aanbod in uw Facebook-account geregistreerd.

Deze gegevens zijn echter anoniem voor ons; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van individuele personen.

Details over Facebook Conversions API

De Conversion API is een aanvulling op het volgen met behulp van de Facebook Pixel. Deze gegevensverwerking werkt echter ook onafhankelijk van Facebook Pixel, bijvoorbeeld als een bezoeker deze heeft geblokkeerd. De Facebook Conversions API is een server-side trackingtechnologie die we hebben geïnstalleerd op onze webserver en die gegevens verzamelt en verwerkt met behulp van een trackingcode. De verzamelde gegevens van bezoekers van ons online aanbod worden verder verwerkt op onze webserver waarop de Conversion API is geïnstalleerd.

De verzamelde gegevens, of de verzamelde gebeurtenissen, worden naar de Facebook API gestuurd naar de servers van Facebook. Op de servers van Facebook worden de gegevens van de Facebook Conversion API en de gegevens van de Facebook Pixel samengevoegd.

Facebook zelf kan het bezoek aan ons online aanbod toewijzen en voor zijn eigen reclamedoeleinden gebruiken volgens het Facebook-gegevensbeleid, om u gepersonaliseerde advertenties te tonen, zowel op Facebook-pagina's als daarbuiten. Als u een Facebook-account heeft en hiermee bent aangemeld, wordt het bezoek aan ons online aanbod in uw Facebook-account geregistreerd.

Deze gegevens zijn echter anoniem voor ons; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van individuele personen.

Het doel van het gebruik van Conversion API is analoog aan Meta Pixel het weergeven van relevante en interessante advertenties en de daarmee gepaard gaande succesmeting.

Meer informatie over Conversion API vindt u op: https://www.facebook.com/business/help/2041148702652965?id=818859032317965

Meer informatie en privacyinstellingen bij Facebook

In de privacyverklaring van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. U kunt ook de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" in het gedeelte Advertentievoorkeuren uitschakelen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u bij Facebook zijn aangemeld.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op interesse gebaseerde advertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance uitschakelen: https://www.youronlinechoices.com/at/praferenzmanagement.

Rechtsgrondslagen en uitoefening van de rechten van betrokkenen

We gebruiken Meta Pixel en Facebook Conversion API op basis van uw toestemming volgens Art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor zover met behulp van de hier beschreven tool persoonsgegevens op onze website worden verzameld en naar Facebook worden doorgestuurd, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook na de overdracht maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking.

De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. olgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. Rechten van betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de bij Facebook verwerkte gegevens kunnen rechtstreeks bij Facebook worden ingediend. Als u uw rechten als betrokkene bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze door te geven aan Facebook.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar

U kunt gebruik maken van uw recht op herroeping of bezwaar door de privacyinstellingen van onze website te openen en deze naar uw voorkeuren aan te passen.

3.4.8. Sentry

Deze website maakt gebruik van de dienst Sentry van Functional Software Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, om de technische stabiliteit van onze dienst te verbeteren door de systeemstabiliteit te bewaken en codefouten te identificeren. Sentry dient uitsluitend deze doelen en evalueert geen gegevens voor reclamedoeleinden. Gebruikersgegevens, zoals apparaatinformatie of fouttijd, worden anoniem verzameld en niet persoonlijk gebruikt en vervolgens verwijderd.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Sentry: https://sentry.io/privacy/. Deze overdracht is toegestaan volgens Art. 45 AVG, omdat Functional Software Inc. Privacy Shield-gecertificeerd is en daarom voldoet aan de uitvoeringsbesluiten van de Commissie (EU) 2016/1250 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) voor een adequaat niveau van gegevensbescherming. De certificering kan worden ingezien op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNDzAAO&status=Active.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Sentry is een legitiem belang volgens Art. 6 lid 1 S. 1 f AVG. Ons legitieme belang ligt in het gebruiksvriendelijk maken van onze aanbiedingen.

3.4.9. Criteo

We werken samen met Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München, Duitsland), waarbij op onze website voor marketingdoeleinden informatie in gepseudonimiseerde vorm wordt verzameld over het surfgedrag van websitebezoekers. Hiervoor worden cookies geplaatst.

Aan de hand van de informatie die door Criteo wordt verzameld, kunnen we op onze website doelgerichtere advertenties tonen, waardoor gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die op hun interesses aansluiten (dit wordt ook wel ‘remarketing’ genoemd).

Hiertoe wordt als een gebruiker onze website of andere websites waarop Criteo actief is bezoekt een code van Criteo uitgevoerd, waardoor er zogenoemde remarketingtags worden ingesloten. Remarketingtags zijn onzichtbare afbeeldingen of codefragmentjes die ook wel ‘web beacons’ worden genoemd.

Op het apparaat van de bezoeker van de website wordt een afzonderlijk cookie geplaatst (er kunnen ook met cookies vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit cookie wordt vastgelegd welke websites zijn bezocht, waarin de gebruiker geïnteresseerd is en waarop hij of zij geklikt heeft. Daarnaast wordt er technische informatie opgeslagen over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzingswebsites, bezoektijd en andere metagegevens (zie ook ‘Logbestanden’). Criteo kan deze gegevens ook aan informatie uit andere bronnen of marketingtools koppelen.

Als een gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen er op deze websites advertenties worden weergegeven die op de voorkeuren van de gebruiker zijn afgestemd aan de hand van de gegevens die Criteo heeft opgeslagen.

De gegevens van de gebruiker worden gepseudonimiseerd verwerkt. Gegevens als namen of e-mailadressen worden niet verwerkt. IP-adressen worden ingekort en daardoor onherkenbaar gemaakt. De verwerking verloopt via een unieke, door Criteo aangemaakte ID (‘unique identifier’).

De samenwerking met Criteo verloopt op grond van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn online aanbod als zijn marketing te optimaliseren. Als de gebruiker toestemming voor iets heeft gegeven (bijvoorbeeld voor het opslaan van cookies), verloopt de verwerking uitsluitend op grond van artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken.

Meer informatie, onder andere over hoe u bezwaar kunt maken (opt-out) tegen gegevensverzameling door Criteo vindt u in de privacybepalingen van Criteo: https://www.criteo.com/de/privacy/.

3.4.10. Trustpilot-beoordelingen

We maken gebruik van de beoordelingsprocessen van de aanbieder Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Denemarken.

Trustpilot biedt gebruikers de mogelijkheid onze dienstverlening te beoordelen. Gebruikers die van onze dienst gebruikmaken, wordt gevraagd of ze beoordelingsverzoeken willen ontvangen. Als een gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld door op een selectievakje of een link te klikken), ontvangt hij of zij een beoordelingsverzoek met een link naar een beoordelingspagina. Om te controleren of de gebruiker daadwerkelijk van onze diensten gebruik heeft gemaakt, delen we de hiervoor benodigde gegevens met Trustpilot over de gebruiker en de gebruikte dienst (naam, e-mailadres en een referentienummer). Deze gegevens worden alleen gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens van de gebruiker in het kader van het beoordelingsproces is de toestemming volgens artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Om een beoordeling te kunnen geven, dient de gebruiker een klantaccount bij Trustpilot aan te maken. In dit geval gelden de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Trustpilot. Om de neutraliteit en objectiviteit van beoordelingen te waarborgen, hebben we geen directe invloed op de beoordelingen en kunnen we ze niet zelf verwijderen. Gebruikers dienen zich hiervoor tot Trustpilot te wenden.

Verder kunnen we op onze website de Trustpilot-widget insluiten. Een widget is een functie- en inhoudsonderdeel bij producten op onze website dat veranderende informatie weergeeft. De inhoud wordt daarbij bij producten op onze website weergegeven, maar komt van de servers van Trustpilot. Alleen zo kan namelijk de meest actuele beoordeling worden weergegeven. Daarvoor moet er een gegevensverbinding tot stand worden gebracht tussen de producten op onze website en Trustpilot. Trustpilot ontvangt bepaalde technische gegevens (toegangsgegevens, inclusief het IP-adres) die nodig zijn om de inhoud te kunnen leveren. Daarnaast ontvangt Trustpilot informatie over de producten die de gebruiker heeft bekeken. Deze informatie kan in een cookie worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan Trustpilot herkennen welke producten met een Trustpilot-beoordeling door de gebruiker worden bekeken. Deze informatie kan weer in een gebruikersprofiel worden opgeslagen en voor marketingdoeleinden of marktonderzoek worden gebruikt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens van gebruikers in het kader van het insluiten van de widget is onze gerechtvaardigd belang bij de informatie van onze gebruikers over de kwaliteit van onze diensten volgens artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Als we de gebruiker toestemming vragen om diens gegevens te verwerken met behulp van een cookie, is de rechtsgrondslag de verwerking volgens artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Trustpilot, uw recht van bezwaar en andere rechten vindt u in de privacyverklaring van Trustpilot: https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

3.4.11. Bazaarvoice en verzending van productbeoordelingsverzoeken

Voor productbeoordelingen gebruiken we de diensten van Bazaarvoice, Inc., 0901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, Verenigde Staten, dat hiertoe uw e-mailadres en informatie over de gekochte producten ontvangt.

Als klant ontvangt u na aankoop een beoordelingsmail. Hiervoor wordt het e-mailadres gebruikt dat u bij de aankoop hebt opgegeven. De rechtsgrondslag voor de verzending van het beoordelingsverzoek is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

Bazaarvoice gebruikt de volgende cookies: https://knowledge.bazaarvoice.com/wp-content/.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Bazaarvoice vindt u in het privacybeleid op www.bazaarvoice.com/de/legal/privacy-policy/.

Bazaarvoice werkt met een ‘afmeldingscookie’ als u aangeeft dat u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld. Het afmeldingscookie vindt u onder ‘Opting Out of Data Use by Bazaarvoice’ in het privacybeleid.

Bazaarvoice slaat de gegevens binnen de EU op. Bazaarvoice is echter in de Verenigde Staten gevestigd en heeft toegang tot deze gegevens. Bazaarvoice is verplicht alle in de EU verzamelde persoonsgegevens te behandelen volgens de principes van de regeling voor gegevensbescherming EU-VS-privacyschild (artikel 45, lid 3 van de AVG). Meer informatie over het EU-VS-privacyschild vindt u op www.bfdi.bund.de/SharedDocs/ExterneLinks/Sachthemen/Art29DSK_Unternehmen_deutsch.pdf.

3.4.12. AWIN affiliate programma

Wij nemen deel aan het AWIN affiliate partnerprogramma. De exploitant van het affiliate netwerk is AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin (hierna "AWIN").

Bij affiliate partnerprogramma's worden advertenties van een onderneming (Advertiser) op websites van andere ondernemingen in het affiliate partnernetwerk (Publisher) geplaatst. Wanneer u op een van deze affiliate reclames klikt, wordt u doorgestuurd naar de geadverteerde aanbieding. Mocht u vervolgens een bepaalde transactie (Conversion) doen, dan ontvangt de Publisher hiervoor een vergoeding. Om deze vergoeding te kunnen berekenen moet de exploitant van het partnernetwerk kunnen nagaan via welke advertentie u bij de desbetreffende aanbieding terecht bent gekomen en de vooraf bepaalde transactie hebt verricht. Hiervoor worden cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device-fingerprinting of server-to-server tracking) gebruikt.

Server-to-server tracking

De server-to-server-tracking-technologie is een aanvulling op de browser-side tracking middels MasterTag. Server-side tracking functioneert onafhankelijk van browser-side tracking, bijvoorbeeld bij het gebruik van adblockers of andere privacyinstellingen van de gebruiker. Bij de server-side trackingtechnologie server-to-server tracking wordt een first-party-cookie gebruikt. De waarde hiervan wordt alleen uitgewisseld tussen ons en Awin, waarbij onze servers rechtstreeks communiceren met die van Awin. Awin krijgt alleen informatie over de publisher die de verkoop initieerde, niet over de individuele consument. Bij server-side tracking zijn de gegevens alleen beschikbaar voor ons en worden ze niet gedeeld met allerlei andere websites.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

AWIN en de Publisher zijn samen verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het partnerprogramma. De verplichtingen die zij gezamenlijk zijn aangegaan, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Volgens deze overeenkomst kunt u met vragen over gegevensbescherming bij beide verantwoordelijken terecht. De verantwoordelijke die het eerst wordt aangesproken, zal uw vraag beantwoorden. Iedere verantwoordelijke beheert zelfstandig persoonsgegevens conform art. 13, 14 en 26 AVG en neemt de nodige maatregelen om persoonsgerelateerde gegevens te beschermen en de overige AVG-voorschriften in zijn onderneming na te leven. De gezamenlijke verwerkingsovereenkomst is via de volgende link te vinden in de algemene voorwaarden van AWIN: https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+Terms/2020/DE+Publisher+Terms+GDPR+Annex.pdf.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Het bewaren en analyseren van de gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de correcte berekening van zijn affiliate vergoeding. Voor zover er in dezen om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device-fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door AWIN vindt u in de privacyverklaring van het bedrijf: https://www.awin.com/de/rechtliches

3.4.13. Selfservice OMQ

Deze website werkt met de selfservicetool van de aanbieder OMQ (OMQ GmbH, Chausseestraße 22, 10115 Berlijn, Duitsland).

Deze dienst analyseert klantverzoeken die via het contactformulier worden ingediend en biedt ons de mogelijkheid terugkerende vragen automatisch te beantwoorden en oplossingen voor te stellen. De gegevens die via het contactformulier met OMQ worden gedeeld, worden voor de analyse door OMQ geanonimiseerd, zodat ze niet meer tot personen kunnen worden herleid.

De dienst OMQ werkt hiertoe met een cookie waardoor wij de kwaliteit van de voorgestelde oplossingen kunnen controleren. Er wordt dan namelijk bijgehouden of een voorgestelde oplossing is aangeklikt.

We werken met de dienst OMQ om klantenserviceprocessen automatisch en soepel te laten verlopen, op grond van een gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

We werken met het OMQ-cookie ook op grond van ons gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Als de gebruiker ergens toestemming voor heeft gegeven (bijvoorbeeld voor het opslaan van cookies), verloopt de verwerking uitsluitend op grond van artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken.

We hebben met de aanbieder OMQ een verwerkersovereenkomst gesloten. Alle gegevens die we met OMQ delen, worden uitsluitend volgens onze instructies verwerkt. Meer informatie over gegevensbescherming bij OMQ vindt u op https://www.omq.de/unternehmen/datenschutz/ en https://www.omq.de/blog/dsgvo/.

3.4.14. Prudsys

Deze website maakt gebruik van de recommendation tool (aanbevelingen) Prudsys van de aanbieder GK Artificial Intelligence for Retail AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz.

Deze tool wordt gebruikt om bezoekers aan onze website productaanbevelingen te tonen die op hen zijn afgestemd. De aanbevelingen worden getoond op basis van de winkelgeschiedenis, bekeken producten en productcategorieën of op basis van de ingevoerde gegevens bij het zoeken naar een product. Voor het verzamelen van deze gegevens gebruikt Prudsys cookies en mailadressen in gepseudonomiseerde vorm. De door Prudsys opgeslagen cookies worden uiterlijk na 90 dagen gewist.

Herleiding naar individuele personen is daarbij niet mogelijk. Het doel is het voor u eenvoudiger te maken om relevante producten te vinden en uw winkelervaring interessanter te maken.

Wij gebruiken deze gegevens om u persoonlijke productaanbevelingen te kunnen doen en zo uw winkelervaring te verbeteren.

De gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de productpresentatie en het optimaliseren van de winkelervaring. Voor zover er in dezen om toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1a AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over de privacybescherming bij GK Artificial Intelligence for Retail AG vindt u op: https://www.gk-software.com/de/datenschutz.

3.4.15. informizely

Om meer te weten te komen over de behoeften en eisen van onze klanten en de bezoekers aan onze website, gebruiken wij op onze website de enquête-tool van Informizely. Deze dienst wordt aangeboden door informizely B.V., WG-plein 425, 1054 SH, Amsterdam.

Wij stellen met informizely enquêtes op, die wij op bepaalde touchpoints en momenten op onze website tonen. Ons doel is uw mening te vragen over specifieke onderwerpen gerelateerd aan uw bezoek aan onze website.

De tool biedt ons de mogelijkheid enquêtes te houden, om u op bepaalde touchpoints en op gerichte momenten specifiek om feedback te vragen. Informizely B.V. verwerkt de gegevens daarbij voor ons in het kader van een verwerkersovereenkomst.

Uiteraard kunt u zelf bepalen of u al dan niet wilt deelnemen aan een enquête.

Bij de met informizely gehouden enquêtes worden de volgende gegevens verwerkt:

 • IP-adres (geanonimiseerd door deels cijfers weg te laten)

 • Informatie over het gebruikte apparaat (mobiel apparaat, desktop, enz.)

 • Informatie over het besturingssysteem

 • Informatie over de gebruikte browser

 • De vermoedelijke geografische locatie (op basis van het IP-adres)

 • Website waarvandaan de enquête werd opgeroepen

 • Eventueel bepaalde cookie-informatie (in dat geval verschijnt daarover een afzonderlijke melding)

 • Gebruikersgedrag, d.w.z. de gegevens die te maken hebben met het gebruik van een enquête door een bezoeker (bijvoorbeeld de frequentie waarmee de enquête werd getoond en of deze werd afgerond)

 • Antwoorden (open en gesloten) op de gestelde vragen in de enquête

Deze gegevens worden uiterlijk een jaar na afronden van de enquête verwijderd of geanonimiseerd.

Basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming (art. 6 lid 1a AVG) en ons gerechtvaardigde belang bij de enquête onder de bezoekers aan onze website met als doel het optimaliseren van onze aanbiedingen en diensten (art. 6 lid 1f AVG).

Met informizely hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Meer informatie over de privacybescherming vindt u op https://www.informizely.com/data-protection.

3.4.16. Google Tag Manager

Wij maken gebruik van de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen zelfstandige analyses uit. Het dient alleen voor het beheer en de uitvoering van de geïntegreerde tools. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Artikel 6, Lid 1, punt f van de AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een snelle en eenvoudige integratie en beheer van verschillende tools op onze website.

3.4.17. Storyblok

We gebruiken het Content Management System (CMS) Storyblok. De aanbieder is Storyblok GmbH, Peter-Behrens-Platz 2, 4020 Linz, Oostenrijk. De privacyverklaring van Storyblok vindt u op https://www.storyblok.com/legal/privacy-policy.

We gebruiken Storyblok om onze website-inhoud te beheren. Door de integratie van Storyblok worden server logbestanden, zoals IP-adressen en andere metagegevens, naar Storyblok verzonden. Dit is noodzakelijk voor het ophalen van de inhoud.

Het gebruik van Storyblok is gebaseerd op onze legitieme belangen (Art. 6 lid 1 lit. f AVG). We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Storyblok.

3.4.18. Scayle E-Commerce-System

Ons e-commerce-systeem wordt namens ons gehost en beheerd door een externe dienstverlener. We gebruiken hiervoor het systeem Scayle, een dienst van ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Duitsland (hierna "Scayle"). Meer informatie over gegevensbescherming bij Scayle vindt u op https://www.scayle.com/de/datenschutz.

De persoonsgegevens die worden verzameld in ons e-commerce-systeem worden verwerkt door Scayle. Dit omvat met name IP-adressen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens in het kader van bestellingen, adresgegevens, namen en contactgegevens die worden gegenereerd via ons e-commerce-systeem.

Het gebruik van een extern e-commerce-systeem gebeurt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f AVG).

De gegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, worden door Scayle verwerkt in de EU, maar kunnen ook naar andere technische dienstverleners worden verzonden. Deze technische dienstverleners zijn onderaannemers van Scayle en hebben hun hoofdkantoor gedeeltelijk in derde landen, dus persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar deze derde landen, met name naar de VS. Dit gebeurt alleen in overeenstemming met de bepalingen van Art. 44 e.v. AVG of bij het bestaan van geschikte waarborgen volgens Art. 46 AVG.

Opdrachtverwerking

We hebben een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten met ABOUT YOU SE & Co. KG. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3.4.19. Externe hosting via Vercel

De hosting van de frontend van onze website wordt verzorgd door de dienstverlener Vercel, de aanbieder is Vercel Inc., 340 S Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789, VS. U vindt de privacy-informatie van Vercel op https://vercel.com/legal/privacy-policy.

Vercel is een cloudplatform waarmee we onze website beschikbaar stellen. Dit betekent dat het bezoek aan onze website wordt verwerkt of doorgestuurd door de servers van Vercel. De gegevens die zijn gekoppeld aan uw bezoek aan onze website worden ook naar Vercel verzonden. Dit is nodig zodat uw browseraanvraag succesvol kan worden verwerkt.

Deze gegevens omvatten:

 • het browsertype/versie

 • het gebruikte besturingssysteem

 • de verwijzings-URL (de eerder bezochte pagina)

 • het IP-adres

 • het tijdstip van de serveraanvraag

 • Cookies

Het gebruik van een externe host is bedoeld voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f AVG).

We willen u erop wijzen dat Vercel zijn hoofdkantoor in de VS heeft; we hebben de EU als serverlocatie bepaald. Desondanks is het niet uitgesloten dat persoonsgegevens ook naar de VS worden overgedragen. Dit gebeurt alleen in overeenstemming met de bepalingen van Art. 44 e.v. AVG of bij het bestaan van geschikte waarborgen volgens Art. 46 AVG.

Opdrachtverwerking

We hebben een opdrachtverwerkingsovereenkomst met Vercel gesloten. Dit is een wettelijk voorgeschreven overeenkomst die ervoor zorgt dat deze de persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG. De opdrachtverwerkingsovereenkomst is gebaseerd op de EU-standaardcontractbepalingen, details vindt u hier: https://vercel.com/legal/Vercel_Inc_-_Data_Processing_Addendum.pdf.

3.5. Contact

U kunt per e-mail, telefonisch en per post contact met ons opnemen. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens die u ons hierbij vrijwillig ter beschikking stelt alleen om contact met u op te nemen en uw verzoek te verwerken.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG indien uw verzoek betrekking heeft op een (mogelijke) overeenkomst. In alle andere gevallen is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt erin uw verzoek snel en doelgericht te verwerken.

De gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek volledig is verwerkt.

3.6. Overige inhoud van gebruikers (reacties, productbeoordelingen in de webwinkel)

We bieden u als gebruiker op verschillende plekken de mogelijkheid eigen inhoud op onze website te plaatsen, zoals productbeoordelingen en reacties. In deze gevallen verwerken we de persoonsgegevens die u als gebruiker vrijwillig invoert bij een reactie of beoordeling. De inhoud mag u in principe onder een pseudoniem en/of uw voornaam en ingekorte achternaam plaatsen.

U dient wel een e-mailadres in te voeren, maar dit wordt niet openbaar gemaakt. Er is een mogelijkheid dat u via het opgegeven e-mailadres op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen omtrent uw bijdrage. Als u een beoordeling plaatst, moet u een nickname invoeren die samen met uw beoordeling wordt gepubliceerd.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking(en) is artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Met de publicatie van uw bijdrage geeft u aan akkoord te gaan met deze privacyverklaring. U kunt deze toestemming uiteraard te allen tijde weer intrekken.

Daarnaast hebben we er een gerechtvaardigd belang bij onze klanten informatie beschikbaar te stellen over meningen en beoordelingen van andere klanten en zo onze website gebruiksvriendelijker vorm te geven (artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG).

Verder gelden voor het plaatsen van eigen inhoud op onze website onze gebruiksvoorwaarden, die u hier kunt bekijken.

We verwerken uw gegevens met uw toestemming totdat u hiertegen bezwaar aantekent. U kunt uw bezwaar kenbaar maken via info@huis-en-comfort.be. Een dergelijk bezwaar heeft geen invloed op andere gegevensverwerkingen.

3.7. Door de klant geïnitieerde meldingen over productbeschikbaarheid per e-mail

Voor geselecteerde artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn in onze webshop kunnen wij u per e-mail laten weten wanneer deze weer op voorraad zijn. Als u gebruik wilt maken van deze dienst, kunt u zich daarvoor aanmelden. Als u zich aanmeldt, ontvangt u van ons een bevestiging en sturen wij u een e-mail over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. U hoeft hiervoor alleen uw e-mailadres door te geven. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig. Deze worden eventueel gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken.

Wanneer u hebt aangegeven een e-mail te willen ontvangen zodra artikelen weer beschikbaar zijn, slaan wij uw IP-adres op dat door uw internetprovider is ingevoerd, evenals de datum en het tijdstip van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons voor deze dienst worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze webshop. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze dienst door een bericht te sturen aan eerdergenoemde verantwoordelijken. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze hiervoor opgestelde lijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verdergaan dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

De wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens is artikel 6, lid 1 b (uitvoering van een overeenkomst) en f (behartiging gerechtvaardigde belangen) AVG.

3.8. Verwerkers

In het kader van de verwerking van uw gegevens werken we met verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een andere instelling die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor hun eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking enkel uit voor de verantwoordelijke.

Als u bijvoorbeeld een product bij ons koopt, deelt u voor de verzending van een bestelbevestiging onder andere uw e-mailadres met ons.

Daarmee zijn wij verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Om vervolgens een bestelbevestiging te kunnen sturen, delen we uw e-mailadres met een dienstverlener. Deze dienstverlener regelt dan de verzending van de bestelbevestiging voor het product dat u hebt gekocht. Daarvoor verwerkt de dienstverlener uw e-mailadres in opdracht van ons.

4. Ontvangers buiten de EU

De verwerking van gegevens vindt in principe plaats in Duitsland of landen binnen de Europese Unie. Als een verwerking in bepaalde gevallen in derde landen verloopt, gebeurt dit enkel als de adequaatheid van het niveau van gegevensbescherming in zo’n derde land door de Europese Commissie is vastgesteld volgens artikel 45 van de AVG, op grond van Europese modelcontractbepalingen of als er op een andere manier een adequaat beschermingsniveau is vastgesteld bij de gegevensontvanger.

5. De rechten van onze gebruikers

5.1. Overzicht

Onder de wettelijke voorwaarden hebt u de volgende rechten:

 • Het recht om toestemming in te trekken (artikel 7, lid 4 van de AVG)
  U kunt gegeven toestemming te allen tijde en met toekomstige werking intrekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 • Het recht op inzage (artikel 15 van de AVG)
  U kunt inzage vragen in de volgende informatie:
  - Welke persoonsgegevens we van u verwerken
  - De verwerkingsdoeleinden
  - De categorie van persoonsgegevens
  - De categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
  - De geplande bewaartermijn
  - De bron van de gegevens indien ze niet rechtstreeks bij u vandaan komen

 • Het recht op rectificatie van onjuiste gegevens of op vervollediging van onvolledige gegevens (artikel 16 van de AVG)

 • Het recht op gegevenswissing (artikel 17 van de AVG)
  U hebt het recht om wissing van uw gegevens te vragen. Dit recht hebt u echter enkel als we niet verplicht zijn de gegevens te bewaren op grond van wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke rechten of plichten.

 • Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 van de AVG)
  Als u de juistheid van uw gegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, als we als verantwoordelijke de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of als u overeenkomstig artikel 21 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, kunt u vragen om beperking van de verwerking van uw gegevens.

 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG)
  U hebt het recht ons om de opgeslagen gegevens te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om een gegevensoverdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen.

 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  Hiervoor kunt u zich in principe wenden tot een toezichthoudende autoriteit in uw gewoonlijke verblijfplaats of werkplek of onze vestiging.

U kunt aanspraak maken op de eerder genoemde rechten via info@huis-en-comfort.be.

Als u via onze website producten of diensten van partners koopt, gelden de eerder genoemde rechten ook ten opzichte van onze partners. Als u bij onze partners aanspraak wilt maken op de eerder genoemde rechten, dient u zich rechtstreeks tot deze partners te wenden.

5.2. Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking volgens de voorwaarden van artikel 21, lid 1 van de AVG op gronden die verband houden met u als persoon.

Dit algemene recht van bezwaar geldt alleen voor de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven op grond van artikel 6, lid 1, sub e) en f) van de AVG.

U kunt met werking voor de toekomst te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor marketingdoeleinden via info@huis-en-comfort.be of door een kort bericht te sturen naar Walz Leben & Wohnen GmbH, Gemeenteplein 10, 3620 Lanaken. Indien u bezwaar maakt, beperken wij het gebruik van uw gegevens voor verdere promotionele gegevensverwerking. In uitzonderlijke gevallen kan ook nog na ontvangst van uw bezwaar tijdelijk nog reclamemateriaal aan u worden verzonden. Dat is technisch gezien te wijten aan de noodzakelijke aanlooptijd voor de selectie en betekent niet dat wij geen gevolg hebben gegeven aan uw bezwaar.

5.3. Recht op intrekking

Als onze gegevensverwerking berust op toestemming die u hebt gegeven, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming met toekomstige werking in te trekken. De toestemming bestaat vanaf dat moment niet meer. De intrekking geldt niet met terugwerkende kracht. Deze intrekking heeft dan ook geen gevolgen voor de gegevensverwerking die plaatsvond terwijl de toestemming nog van kracht was.

6. Sociale media

Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbare profielen op sociale netwerken. Verderop vindt u welke sociale netwerken we precies gebruiken. Sociale netwerken zoals Facebook en Twitter kunnen uw gedrag als gebruiker uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde socialemedia-onderdelen (zoals likeknoppen of advertenties) bezoekt. Als u onze profielen op sociale media bezoekt, worden er allerlei verwerkingsprocessen in gang gezet die met gegevensbescherming te maken hebben.

In het bijzonder

Als u met een socialemedia-account bent ingelogd en u een van onze profielen op sociale media bezoekt, kan de beheerder van de socialemediaportal dit bezoek aan uw gebruikersaccount koppelen. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij de socialemediaportal in kwestie. Deze gegevensverzameling verloopt in dit geval bijvoorbeeld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of via uw IP-adres.

Aan de hand van de op deze manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van socialemediaportals gebruikersprofielen samenstellen waarin uw voorkeuren en interesses zijn vastgelegd. Op die manier kunt u op interesses gebaseerde reclame te zien krijgen, zowel binnen als buiten socialemediaportals. Als u een account bij een sociaal netwerk hebt, kan de op interesses gebaseerde reclame op alle apparaten worden getoond waarop u bent ingelogd of ingelogd bent geweest.

Houd er bovendien rekening mee dat wij geen zicht hebben op alle verwerkingsprocessen op socialemediaportals. Per aanbieder kunnen er eventueel andere verwerkingsprocessen worden uitgevoerd door de beheerders van socialemediaportals. Meer informatie hierover vindt u in de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van de socialemediaportal in kwestie.

Rechtsgrondslag

Via sociale media willen we onszelf online zo zichtbaar mogelijk maken, onze gebruikers effectief van informatie voorzien en met gebruikers communiceren. Hierbij gaat het om een gerechtvaardigd belang volgens artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. De analyseprocessen die de sociale netwerken uitvoeren, berusten mogelijk op andere rechtsgrondslagen dan die door de beheerders van sociale netwerk moeten worden aangegeven (zoals toestemming op grond van artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG).

Verantwoordelijken en het claimen van rechten

Als u een van onze profielen op sociale media bezoekt (bijvoorbeeld Facebook), zijn wij samen met de beheerder van het socialemediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsprocessen die bij dit bezoek in gang worden gezet. U kunt in principe bij zowel ons als de beheerder van het socialemediaplatform in kwestie (bijvoorbeeld Facebook) uw rechten claimen (inzage, wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klachten).

Houd er rekening mee dat we ondanks deze gezamenlijke verantwoordelijkheid met beheerders van socialemediaportals niet volledig invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocessen van de socialemediaportals. Onze mogelijkheden hangen grotendeels af van het beleid van de aanbieder in kwestie.

Bewaartermijn

De gegevens die we rechtstreeks via onze profielen op sociale media verzamelen, worden van onze systemen verwijderd zodra het doel van de opslag vervalt, als u ons vraagt de gegevens te verwijderen of als u uw toestemming voor de opslag intrekt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Deze handeling heeft geen invloed op dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen. We hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens die door beheerders van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden bewaard. Neem voor meer informatie daarover rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociale netwerken (zie bijvoorbeeld hun privacyverklaring hieronder).

Sociale netwerken in het bijzonder

We hebben profielen op de volgende sociale netwerken

6.1. Facebook

De aanbieder is Meta Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten. We hebben met Facebook een overeenkomst gesloten voor gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de verwerking van gegevens (Addendum Verantwoordelijke). In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocessen wij en Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. Deze overeenkomst kunt u via de volgende link bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

6.2. Google / YouTube

De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

6.3. Instagram

De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten.

6.4. LinkedIn

De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

7. Informatie voor sollicitanten

Wilt u solliciteren bij Walz Leben & Wohnen GmbH, dan vragen we u de carrièreportal van onze partner Versandhaus Walz GmbH te gebruiken: http://karriere.walz.de/. In de carrièreportal vindt u open vacatures, meer informatie over solliciteren en informatie over gegevensbescherming in het sollicitatieproces.

8. Gegevensbeveiliging

Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens veilig worden overgedragen, gebruiken we het versleutelingsprotocol TLS 1.2 (als onderliggend versleutelingsproces gebruiken we RSA-2048 voor de public key-infrastructuur). Dit is een veilige, beproefde standaard die bijvoorbeeld ook bij onlinebankieren wordt gebruikt. U herkent een veilige SSL-verbinding onder andere aan de extra s na http (dus https://…) in de adresbalk van uw browser of aan het slotjessymbool onder in de browser.

Daarnaast hanteren we passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens die we bewaren te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd door technologische ontwikkelingen.

De veiligheid van uw gegevens is voor ons topprioriteit. Daarom willen we u nog een paar beveiligingstips meegeven.

8.1. Waarschuwing tegen vervalste e-mails (spoofing), spam en phishing

Bij deze vorm van fraude wordt helaas ook het merk Walz Leben & Wohnen GmbH als vermeende afzender misbruikt. U ontvangt daarbij vervalste e-mails die van ons lijken te komen. Omdat deze e-mails vaak dezelfde vormgeving hebben als die van Walz Leben & Wohnen GmbH, kan het lastig zijn om te herkennen dat het om een nepbericht gaat.

In dit soort e-mails wordt u om vertrouwelijke informatie gevraagd (zoals uw wachtwoord, klantgegevens of betalingsinformatie). De fraudeurs misbruiken daarbij de vertrouwenspositie tussen ons en onze klanten. Soms bevatten deze e-mails ook schadelijke software (zoals een virus of trojan) die automatisch op uw computer of smartphone wordt geïnstalleerd.

Deze e-mails komen niet van ons, ook al wordt onze naam als afzender gebruikt. We hebben helaas geen invloed op de verzending van deze valse e-mails en kunnen ze ook niet tegenhouden.

Hieraan herkent u dat een e-mail daadwerkelijk van ons komt:

 • We vragen u in e-mails nooit om persoonlijke informatie en vragen u nooit persoonsgegevens te bevestigen via een link.

 • U ontvangt alleen bestelbevestigingen en facturen voor bestellingen die u daadwerkelijk hebt geplaatst.

 • We sturen enkel in uitzonderlijke gevallen e-mails met een bijlage, bijvoorbeeld als u ons hierom uitdrukkelijk hebt gevraagd (zoals een gebruikshandeling).

 • We kijken onze e-mails altijd goed na. Bevat een e-mail spel- en grammaticafouten? Dan gaat het waarschijnlijk om fraude.

Zo gaat u op de juiste manier om met spam, phishing- en spoofingmails:

 • Verwijder verdachte e-mails meteen.

 • Geef nooit persoonlijke informatie weg.

 • Klik nooit op links of bijlagen in verdachte e-mails.

 • Hebt u onverhoeds toch op een link in zo’n e-mail geklikt, wijzig dan meteen het wachtwoord van uw klantaccount (onder ‘Mijn account’). Daarnaast raden we u aan een virusscan uit te voeren op uw computer.

 • Hebt u een e-mail ontvangen met ongewone of verdachte informatie over uw klantgegevens of bestelling? Meld u dan aan bij onze website en bekijk de bestellingen in uw account. Voer daarbij [Webseite-URL] handmatig in de adresbalk van de browser in. Klik in geen geval op de link in de e-mail, omdat die mogelijk naar een frauduleuze website leidt.

Hebt u nog vragen of twijfels? Bel dan onze klantenservice op 03 710 82 22 of stuur een e-mail naar info@huis-en-comfort.be.

8.2. Aanvullende opmerkingen

Hacking, oftewel pogingen van onbevoegden om persoonsgegevens te achterhalen, zijn onderdeel van de digitale wereld van tegenwoordig. Dit is een probleem waarmee wij als bedrijf en u als particulier te maken hebben.

Om ons hiertegen te verweren, investeren we veel in de beveiliging en monitoring van onze systemen. Bij online aankopen op onze website worden er namelijk verschillende persoonsgegevens uitgewisseld die moeten worden beschermd.

U kunt ook zelf maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen kwaadwillenden. We hebben daarvoor de volgende tips voor u op een rijtje gezet:

Hoe kan ik mijn account beveiligen?

Gebruik een veilig wachtwoord en deel dit met niemand. Het is de bedoeling dat alleen u uw wachtwoord kent. Gebruik voor iedere portal of aanbieder een ander wachtwoord. Controleer of u het wachtwoord dat u voor onze website hebt gekozen ook op andere websites gebruikt. Is dit het geval, dan raden we u met klem aan alle wachtwoorden meteen te wijzigen.

Noteert u uw wachtwoorden ergens, zorg er dan voor dat anderen er geen toegang toe hebben.

Hoe ziet een veilig wachtwoord eruit?

Een veilig wachtwoord:

 • is lang genoeg en bestaat uit meer dan een woord

 • is niet te simpel

 • bevat minstens 8 tekens

 • is alleen bij u bekend

 • is ondanks de complexiteit gemakkelijk te onthouden!

Kies een wachtwoord dat niet gemakkelijk kan worden geraden. Gebruik daarom niet uw eigen naam, namen van dierbaren of veelgebruikte woorden. Daarnaast is het een goed idee om grote en kleine letters, cijfers en symbolen te gebruiken.

Waar moet ik verder op letten?

Bezoekt u onze website op een openbare computer, zorg er dan voor dat u zich na het bezoek weer afmeldt.

Ontvangt u zonder concreet contact ongewenste e-mails waarin u om het wachtwoord van uw klantaccount of betalingsgegevens wordt gevraagd? Negeer deze e-mails dan en neem onmiddellijk contact met ons op. We gaan de kwestie dan onderzoeken.

9. Gegevensontvangers van Walz Leben & Wohnen

 • Creditpass | Duitsland | Fraudebestrijding

 • CRIF GmbH | Duitsland | Fraudebestrijding

 • MMM | Duitsland | Klantenservicepartner

 • Sympatel | Duitsland, Bosnië en Herzegovina | Klantenservicepartner

 • a+s IntelliData GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Acxiom Deutschland GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • AZ Direct GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Dastani Consulting GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Deutsche Post Direkt GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Dialoghaus Beratungsgesellschaft für Dialogkommunikation mbH | Duitsland | Databankdienst

 • Enterbrain Software AG | Duitsland | Databankdienst

 • GFS Fundraising Solutions GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • CrossEngage GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Indima direct GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • marketintelligence GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • marketwing GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Mohn media Mohndruck GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Otto GmbH & Co KG | Duitsland | Databankdienst

 • pbdirekt Praun, Binder & Partner GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Schober Information Group Deutschland GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Service24Direkt GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • stehli software dataworks GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Trebbau direct media GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Uniique Information Intelligence AG | Duitsland | Databankdienst

 • WG Datenmanagement GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • SAZ Services GmbH | Duitsland, Zwitserland | Databankdienst

 • Innovairre SRL | Italië | Databankdienst

 • Alpenmedia GmbH | Oostenrijk | Databankdienst

 • joint systems Fundraising & IT-Services GmbH | Oostenrijk | Databankdienst

 • SAZ Services AG | Zwitserland | Databankdienst

 • Paragon Customer Communications GmbH | Duitsland | Gegevensverwerker/lettershop

 • Atriga | Duitsland | Schuldenbeheer

 • Axactor GmbH | Duitsland | Incasso

 • EOS | Duitsland | Incasso

 • abex Direktwerbung GmbH & Co. KG | Duitsland | Lettershop

 • B & K Lettershop Kröger GmbH & Co. KG | Duitsland | Lettershop

 • Borek media GmbH | Duitsland | Lettershop

 • dataform dialogservices GmbH | Duitsland | Lettershop

 • Deutsche Post E-POST Solutions GmbH | Duitsland | Lettershop

 • dialog hoch zwei GmbH | Duitsland | Lettershop

 • Direct Center Knoll GmbH | Duitsland | Lettershop

 • Drescher Full-Service Versand GmbH | Duitsland | Lettershop

 • Evers & Evers GmbH & Co. KG | Duitsland | Lettershop

 • Horst Woitowicz EDV-Dienstleistungen PAWO-EDV | Duitsland | Lettershop

 • MAIL BOX Direkt-Marketing Service GmbH | Duitsland | Lettershop

 • Michael Schiffer Dialog GmbH | Duitsland | Lettershop

 • MMS Melter Mail Service GmbH | Duitsland | Lettershop

 • Mohn Media Mohndruck GmbH | Duitsland | Lettershop

 • Prinovis GmbH & Co. KG | Duitsland | Lettershop

 • Richard Ilg GmbH | Duitsland | Lettershop

 • S.A.M. GmbH | Duitsland | Lettershop

 • Sattler Direct Mail GmbH & Co. KG | Duitsland | Lettershop

 • Schorsch & CO Print + Mail Service GmbH & Co. KG | Duitsland | Lettershop

 • SDV Medien+Service GmbH | Duitsland | Lettershop

 • SDV Winter GmbH | Duitsland | Lettershop

 • Stark Druck GmbH + Co. KG | Duitsland | Lettershop

 • T+R Dialog Marketing GmbH | Duitsland | Lettershop

 • Tiefdruck Schwann-Bagel GmbH & Co KG | Duitsland | Lettershop

 • TSB Tiefdruck | Duitsland | Lettershop

 • Vogel Druck und Medienservice GmbH | Duitsland | Lettershop

 • Jamm Print and Production Ltd. | Engeland | Lettershop

 • Perfect Mail sp. z. O. O. | Polen | Lettershop

 • KS-Europe s.r.o. | Tsjechië | Lettershop

 • Lebert-Noerpel GmbH & Co KG | Duitsland | Levering van goederen

 • DHL | Duitsland | Levering van pakketten

 • DPD | Duitsland | Levering van pakketten

 • GLS | Duitsland | Levering van pakketten

 • Hermes | Duitsland | Levering van pakketten

 • Südmail | Duitsland | Levering van pakketten en brieven

 • Deutsche Post AG | Duitsland | Postbezorging

 • Sovendus GmbH | Duitsland | Reclamepartner

 • Paypal | Luxemburg | Betalingsdienstaanbieder

 • Adyen | Nederland | Betalingsdienstaanbieder

 • Klarna | Zweden | Betalingsdienstaanbieder

 • AB Tasty | Duitsland | Webanalyse

 • Econda | Duitsland | Webanalyse

 • Google Analytics | Ierland | Webanalyse

 • Bloomreach | Slowakije | Webanalyse

 • Bing | Ierland | Reclamepartner

 • Facebook | Ierland | Reclamepartner

 • Google | Ierland | Reclamepartner

 • Surveymonkey | Ierland

 • Trustpilot | Denemarken

 • Bazaarvoice | USA

 • Inxmail GmbH | Duitsland

 • Pfaff Logistik GmbH | Duitsland | Extern magazijn

 • Bisnode Belgium SA | België | Elektronische gegevensverwerking

 • Global Management Information Service | België | Elektronische gegevensverwerking

 • Epsilon Lille | Frankrijk | Elektronische gegevensverwerking

 • The Mailing Factory n.v. | België | Lettershop

 • Difussion Plus SAS | Frankrijk | Lettershop

 • Docapost, Bretagne Routage | Frankrijk | Lettershop

 • TDM Log (früher Taylormail) | België | Lettershop

 • Paragon Customer Communications GmbH | België | Lettershop

 • Sauter Druck GmbH | Duitsland | Lettershop

 • t-u-y | Duitsland | Lettershop

 • Paraboost GmbH | Duitsland | Databankdienst

 • Euro Mail Service GmbH | Lettershop

 • Ricoh Deutschland GmbH | Duitsland | Lettershop

 • EBT-Solution | Nederland | Elektronische gegevensverwerking

 • van Acken Druckerei & Verlag GmbH | Duitsland | Elektronische gegevensverwerking

 • Weiss-Druck GmbH & Co. KG | Duitsland | Lettershop