Ontvang nu €5 korting* - Voordeelcode: MH245

Voorwaarden

*Uw tegoedbon ter waarde van € 5 is slechts eenmalig geldig vanaf een minimaal aankoopbedrag van € 39 bij een bestelling tot en met 26-05-2024. Uitbetaling in contanten is niet mogelijk. De actie is niet overdraagbaar en geldt niet in combinatie met andere acties of bij samenwerkingspartners. De voordeelcode moet bij de bestelling worden vermeld. Wanneer het uiteindelijke aankoopbedrag door herroeping lager is dan het vereiste minimale aankoopbedrag, behouden wij ons het recht voor de tegoedbon te annuleren. In dat geval moet de waarde van niet-geretourneerde artikelen volledig worden betaald. De tegoedbon kan niet worden gebruikt voor reeds geplaatste bestellingen. Cadeaubonnen, boeken en tijdschriften zijn uitgesloten van de actie.

logo

Algemene voorwaarden

Onze aanbieding is enkel geldig voor meerderjarige personen, m.a.w. zij die het 18. levensjaar beëindigd hebben.

1. Bestellen zonder risico

Binnen 2 weken ontvangt u alle artikelen 14 dagen vrijblijvend op zicht bij u thuis. Zijn er artikelen die u niet bevallen, dan kunt u deze omruilen of terugsturen in hun originele verpakking. Gelieve uw pakket te frankeren.

Gepersonaliseerde artikelen, cd's, mc’s, dvd’s, video's, cosmetica en hygiënische artikelen kunnen uiteraard niet worden teruggenomen.

Zijn er artikelen die u niet bevallen, dan kunt u deze omruilen of terug - sturen in hun originele verpakking. Samen met een ondubbelzinnige verklaring van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Hygiënische en gepersonaliseerde artikelen en, CD’s, muziekcassettes, video’s en DVD’s waarvan het zegel werd verbroken kunnen uiteraard niet worden teruggenomen. Gelieve uw pakket te frankeren.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Verkoop alleen in gebruikelijke hoeveelheden voor huishoudens.

2. Onze leveringsservice

Huis & Comfort besteedt uitermate veel zorg aan uw bestelling en aan de uitlevering ervan. Wij willen immers tevreden klanten.

Om uw pakje naar uw adres te versturen, bieden wij dit op uw naam en voor uw rekening bij GLS aan. Voor een gering bedrag wordt uw pakje veilig bij u thuis bezorgd. De minimale bestelwaarde bedraagt € 15. De verzendkosten bedragen € 6,99 bij een bestelling tot € 15 en € 4,99 bij een bestelling tot € 80. Indien de Consument een bestelling plaatst van boven de € 80 zijn er geen verzendkosten verschuldigd.

Bij bijzonder volumineuze artikelen berekenen wij bovenop de bovengenoemde verzendkosten de volgende toeslag: € 19,99 (levering tot aan de stoeprand). Die eventueel te betalen toeslag wordt direct bij het artikel aangegeven.

3. Betalingsgemak

Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw artikelen, betaalt u alleen de totale kostprijs van de artikelen die u wenst te behouden en de verzendkosten. De betaling doet u via de overschrijving terug te vinden in uw pakket (kredietwaardigheid vooropgesteld). Betaling is ook mogelijk via kredietkaart, Paypal, of met vooruitbetaling.

KBC: 407-0500191-48
IBAN: BE 11 4070 5001 9148
BIC: KREDBEBB

4. Batterijen en milieu

Batterijen behoren niet tot het gewone huisvuil, dat wist u intussen wel. Maar weet u ook dat u als verbruiker eveneens moreel verplicht bent het milieu een handje te helpen? Mogen wij u, als milieubewuste klant, daarom vragen uw gebruikte batterijen te deponeren bij de erkende verzamelcentra of daar waar batterijen verkocht worden.

5. Milieuzorg doen we met z'n allen

In de postorderverkoop zijn verpakkingen nodig om uw artikelen tijdens de verzending te beschermen. Opdat de vuilnisbelten niet nog meer zouden toenemen, zijn al onze verpakkingen voorzien van het groene punt. U kunt ze dus voor recyclage laten ophalen of naar het containerpark in uw buurt brengen.

6. Recupel

Vanaf 1 juli 2001, wordt in België volgens de regionale overeenkomsten inzake milieupolitiek bij de aankoop van elk nieuw elektrisch of elektronisch apparaat een bijdrage geïnd ten voordelen van de vzw Recupel. Deze officieel erkende instantie is belast met het hergebruik en recycleren van afgedankte elektronica en dit volgens de hieronder overgenomen tabel (niet-volledige lijst).

Kleine huishoudapparatuur (apparatuur voor massage, lichaamsverzorging en persoonlijke hygiëne): € 1,-.

7. Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten voor de levering van verzegelde artikelen die na opening om hygiëne- of gezondheidsredenen niet geretourneerd kunnen worden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd.

8. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Instructies voor het invullen van het formulier

Voeg hier één van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde tekst in :

  • voor verkoopovereenkomsten : "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

  • voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

  • voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen : "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";

  • voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres in.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen;

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag

waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

9. Voor de volledigheid...

De prijzen op deze website blijven geldig tot de nieuwe uitgave van de webshop. Wijzigingen voorbehouden.

Walz Leben & Wohnen GmbH behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Desgewenst kunt u ons schriftelijk om de reden verzoeken. De goederen blijven eigendom van Walz Leben & Wohnen GmbH tot volledige betaling van de verschuldigde som.

Deze leveringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op leveringen binnen België. Bent u een klant uit een ander land, ga dan naar: www.moderne-hausfrau.com om uw land te kiezen.

Alle gegevens, teksten en beelden zijn eigendom van Walz Leben & Wohnen GmbH. Gebruik voor commerciële doeleinden is verboden.

10. Garantiebepalingen

De wettelijke bepalingen zijn van toepassing. Als consument van een consumptiegoed hebt u een wettelijke waarborg op conformiteit van het aangekochte product gedurende twee jaar. Voor specifieke vragen met betrekking tot de garantiebepalingen van Walz GmbH, gelieve contact op te nemen met onze klantenservice op het nummer 0032 3 710 82 22 (Ma - za 8-22 uur / Zo 8-20 uur).

11. Privacybeleid

De ingewonnen informatie op deze mailing is bedoeld voor intern gebruik van Walz Leben & Wohnen GmbH d.m.v. gegevensverwerking. Zij mag ten allen tijde meegedeeld worden aan organismen die contractueel verbonden zijn met Walz Leben & Wohnen GmbH. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van het privé-leven in het kader van gegevensverwerking.

12. Beroepsprocedure/beslechting van geschillen

De EU-commissie heeft een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dat geeft consumenten de mogelijkheid om conflicten aangaande hun onlinebestelling in eerste instantie op te lossen zonder een rechtbank in te schakelen. Het platform voor het beslechten van geschillen is bereikbaar via de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons e-mailadres luidt: info@huis-en-comfort.be

Wij doen ons best om eventuele meningsverschillen voortvloeiend uit ons contract met de klant in goed overleg bij te leggen. Bovendien zijn wij niet verplicht deel te nemen aan een bemiddelingsprocedure en kunnen wij onze klanten de deelname aan een dergelijke procedure helaas ook niet aanbieden.

13. Verantwoordelijk voor de inhoud

Stefan Weychert & Michael Egbers
Walz Leben & Wohnen GmbH
Gemeenteplein 10
3620 Lanaken

Ingeschreven bij de H.R. St.-Niklaas met ondernemingsnummer: 63.166.

Copyright © 2023 Walz Leben & Wohnen GmbH.
Alle rechten voorbehouden.