Helaas, uw browser is verouderd. Gelieve uw browser te actualiseren om een correcte weergave te krijgen.

Hotline 03/710.82.22

Koop op Rekening

Veilig winkelen (SSL)

ContactCatalogus aanvragenDirect uit de catalogus bestellen Français
Menu

U heeft nog geen artikel toegevoegd

Geen verzendkosten
Totaal  Incl. BTW.
0,00 €

Gegevensbescherming

De bescherming van uw privésfeer en de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens zijn voor ons cruciaal. Daarom speelt gegevensbescherming bij Walz Leben & Wohnen GmbH een belangrijke rol. Walz Leben & Wohnen GmbH houdt zich daarom bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens nauwgezet aan de wettelijke bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierna informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten.

1. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op de volgende wettelijke basis:

1.1 Contractuele relatie conform art. 6, lid 1, lit. b AVG

Wij verwerken de ons vrijwillig meegedeelde persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres) conform art. 6, lid 1, lit b AVG voor de contractuele afhandeling van uw bestelling, om een klantenaccount te openen of in het kader van precontractuele maatregelen.

1.2 Gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, lit. f AVG

Op basis van een gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, lit. f en evt. lit. b AVG verwerken wij de vereiste gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de afhandeling van de bestelling en van reclame-acties geven wij eventueel de vereiste gegevens door aan gespecialiseerde dienstverleners (dienstverleners voor IT, betaling en logistiek, leveranciers, callcenters, pakketdiensten, incassodiensten, lettershops) en voor de uitvoering van administratie aan ons concern Versandhaus Walz GmbH. Deze dienstverleners mogen die gegevens alleen opslaan en gebruiken voor het doel, waarvoor die gegevens werden doorgegeven. Bij een orderverwerking wordt rekening gehouden met de bepalingen hieromtrent conform art. 28 AVG.
 • Bij bestellingen met crediteurenrisico gebruiken wij voor onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, lid 1, lit. f AVG informatie over uw betaalgedrag en waarschijnlijkheidswaarden op basis van mathematisch-statistische methodes, waarbij voor de berekening o.a. adresgegevens worden gebruikt. Bij gerechtvaardigd belang of met uw toestemming geven wij tijdens het bestelproces de gegevens (voor- en familienaam, geboortedatum en adres) voor de kredietcontrole door aan Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, D-76532 Baden-Baden en FOCUM-België, Bellevue 3, 9050 Gent.
 • De adres- en bestelgegevens verwerken wij voor eigen marketingdoeleinden, markt- en opinieonderzoek, wedstrijden evenals voor reclame-aanbiedingen van onze partnerondernemingen uit verschillende sectoren (liefdadigheidsorganisaties, financiële dienstverleners, enz.) en wij voeren daartoe een reclamescoring over op interesses gebaseerde advertenties uit. Vanzelfsprekend kunt u tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, reclamescoring, markt- en opinieonderzoek op ieder moment bezwaar maken middels een mededeling aan Gemeenteplein 10, 3620 Lanaken of een e-mail sturen naar mailto:address@huis-en-comfort.be.
 • Het e-mailadres en telefoonnummer worden alleen gebruikt voor communicatie om de bestelling af te handelen (bestel- en verzendbevestiging, vragen, aankondiging van de levering, doorgeven aan leveranciers voor de verwerking van klachten over leveranciers). Uw telefoonnummer en e-mailadres worden alleen gebruikt voor marketingdoeleinden (voorbeeld voor de nieuwsbrief) na uw uitdrukkelijke toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.
 • Bij de verzending van goederen wordt de dienstverlener parcelLab ingezet om de verzendingsberichten over te nemen in de richting van onze klanten en hen de verzendstatus en het volgnummer van hun zending door te geven. Hiervoor worden de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verzendinformatie (naam, adres, bestelnummer, enz.) doorgestuurd naar parcelLab. Meer informatie vindt u in de verklaring van "het recht op privacy" van parcelLab: https://parcellab.com/en/privacy-policy/.
 • Voor de betalingsafhandeling geven wij de daartoe vereiste gegevens door aan door ons daartoe verzochte betalingsdienstverleners. Betalingen worden afgehandeld door onze partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Om gevallen van bedrog te kunnen voorkomen of ontdekken, geven wij uw IP-adres door aan onze partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Uw IP-adres wordt daarbij door Adyen BV opgeslagen. Alle gegevens worden versleuteld doorgegeven.

2. Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, krijgt u regelmatig informatie over actuele aanbiedingen, wedstrijden, acties met waardebonnen en aanbiedingen van partners. Om u voor onze nieuwsbrief aan te melden, moet u 16 jaar zijn. Wij gebruiken de zogenoemde dubbele opt-in methode, d.w.z. dat wij u pas een nieuwsbrief toesturen als u klikt op een link in onze bevestigingsmail, waarmee wij de nieuwsbriefdienst activeren. De persoonsgegevens die u ons met uw toestemming conform art. 6, lid 1, lit. a AVG doorgeeft bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief, worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, voor de bewerking van uw aanvragen en voor doelgericht productadvies op basis van een gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, lit. f AVG. Voor statistische doeleinden analyseren wij in geanonimiseerde vorm op welke links in de nieuwsbrief werd geklikt. Het e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden, maar wordt alleen gebruikt om onze eigen nieuwsbrief toe te sturen.
U kunt zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief door te klikken op de desbetreffende link en zo de toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief en voor de verwerking van gegevens in te trekken.

3. Gegevensbeveiliging

De privésfeer van de gebruikers van onze website en van de aangesloten systemen beveiligen wij door technische en organisatorische maatregelen. Om de veilige overdracht van persoonsgegevens te garanderen, gebruiken wij het coderingsprogramma TLS 1.2 (op basis van het coderingsproces RSA-2048 voor public-key-infrastructuur). Deze methode wordt in het hele internet met succes gebruikt. Alle persoonsgegevens (naam, adres, betaalgegevens enz.) worden zo gecodeerd en op die manier veilig via het internet doorgegeven. Aan een symbool (gesloten slotje) in de URL-balk van uw browser ziet u dat u zich in een beveiligde zone bevindt.

4. Bewaartermijn van gegevens

Wij slaan de gegevens op zolang ze nodig zijn voor de desbetreffende verwerkingsdoeleinden (bijv. afhandeling van de overeenkomst, garantie, marketing) en voor de naleving van de bewaarvoorschriften volgens het handels- en belastingrecht conform art. 6, lid 1, lit. c AVG.

5. Gegevens doorgeven aan derde landen

De gegevensverwerking vindt principieel plaats in Duitsland of in lidstaten van de Europese Unie. Als in bepaalde gevallen verwerking in derde landen gepland is, gebeurt die verwerking alleen als het beschermingsniveau in een derde land volgens de Europese Commissie adequaat is conform art. 45 AVG of op basis van de Europese standaardcontractbepalingen.

6. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens conform de algemene verordening gegevensbescherming is Walz Leben & Wohnen GmbH, Gemeenteplein 10, 3620 Lanaken, H.R. St.-Niklaas N.63166, e-mail address@huis-en-comfort.be, vertegenwoordigd door directeur Stefan Weychert en Peter Timo Schäfer.

7. Recht op informatie en klachten

Conform de algemene verordening gegevensbescherming heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en eventueel recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking en op bezwaar van uw opgeslagen gegevens, evenals recht op gegevensoverdraagbaarheid. Gelieve hiertoe contact op te nemen met Walz Leben & Wohnen GmbH, Gemeenteplein 10, 3620 Lanaken of stuur ons een e-mail naar address@huis-en-comfort.be.
Onze functionaris gegevensbescherming bereikt u op datenschutz@walz.de.
Bovendien bent u gerechtigd klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: per post:
Drukpersstraat 35, B-1000 BRUSSEL (België), telefonisch: +32 2 274 48 00 of via e-mail: commission@privacycommission.be.

8. Gebruik van cookies

Bij een bezoek aan onze website wordt informatie in de vorm van een cookie (klein tekstbestand) op uw browser geplaatst. Daarin worden gegevens over uw gebruik van de website opgeslagen (identificatie-ID, datum van bezoek, enz.). Door cookies vereenvoudigen wij het gebruik van ons onlineaanbod voor u dankzij verschillende servicefuncties (bijv. het herkennen van vorige bezoekers) en kunnen wij het internetaanbod beter op uw behoeften afstemmen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen en al bestaande cookies wissen door de gepaste instellingen in uw browser. In de hulpfunctie van de meeste browsers staat hoe u deze instellingen kunt uitvoeren. Als u echter geen cookies accepteert, kan dat de servicefuncties van het internetaanbod beïnvloeden. Wij adviseren daarom om de cookiefunctie ingeschakeld te laten.
Bovendien gebruiken wij cookies van derde aanbieders voor retargeting- en remarketingtechnologieën voor de optimalisering van onze website evenals voor marketingdoeleinden op basis van belangstelling. Het opgeslagen surfgedrag wordt geanalyseerd aan de hand van een algoritme, zodat daarna doelgericht productadvies op basis van belangstelling in de vorm van reclamebanners of advertenties op websites van derden weergegeven kan worden. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.
Meer informatie over hoe dat op verschillende browsers mogelijk is, krijgt u op de volgende websites: youronlinechoices, Network Advertising Initiative et/ou Digital Advertising Alliance. Daar vindt u eveneens informatie over hoe u cookies van uw computer kunt wissen evenals algemene informatie over cookies.

8.1 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en waardoor een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. De Google trackingcodes van deze website gebruiken de functie „_anonymizeIp()“. Daardoor wordt in lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte het IP-adres alleen ingekort verder verwerkt om een direct verband met personen uit te sluiten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en van het internet ten opzichte van de beheerder van de website uit te voeren. De verwerking voor deze doeleinden gebeurt op grond van een gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, lit. f AVG. Het ingekorte IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven wordt, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies door een gepaste instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door hiertegen bezwaar te maken via de volgende deactiveringslink van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

8.2 Google AdWords en Conversion Tracking

Deze website gebruikt het online-reclameprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords ook Conversion Tracking. Het cookie voor Conversion Tracking wordt geplaatst als een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en het cookie nog niet is vervallen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgestuurd werd. Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten getraceerd worden. De informatie, die m.b.v. het Conversion-cookie werd ingewonnen, dient om Conversion-statistieken aan te maken voor AdWords-klanten, die gekozen hebben voor Conversion Tracking. De klanten kennen het totale aantal gebruikers, dat op hun advertentie heeft geklikt en doorgestuurd werd naar een pagina met een Conversion-Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als u niet aan tracking wil deelnemen, kunt u het gebruik ervan eenvoudigweg stopzetten door het cookie van Google Conversion Tracking via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser te deactiveren. U wordt dan niet in de Conversion-Tracking-statistieken opgenomen.
Op de volgende link krijgt u meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google: http://www.google.de/policies/privacy/

8.3 Google Dynamic Remarketing

De aanbieder gebruikt op de website remarketing van Google Inc. (“Google”). Met deze functie kan de aanbieder de bezoekers van de website doelgericht reclame bieden, door voor bezoekers van de website van de aanbieder gepersonaliseerde reclame-advertenties op basis van hun belangstelling te tonen, als ze andere websites in het display-netwerk van Google bezoeken. Voor de analyse van het gebruik van websites, die de basis vormen voor reclame-advertenties gebaseerd op belangstelling, gebruikt Google zogenoemde cookies. Daartoe slaat Google in de browsers van de bezoeker van de website een klein bestand op met een cijfercombinatie. Via dat getal worden de bezoeken van de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden niet opgeslagen. Als u later een andere website in het display-netwerk van Google bezoekt, krijgt u reclame-advertenties die heel waarschijnlijk aansluiten bij voordien opgevraagde producten en informatie. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door deze link te volgen en daar de plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren door de deactiveringspagina van het initiatief voor netwerkreclame (Network Advertising Initiative) op http://www.networkadvertising.org/choices/ op te vragen en de daar vermelde informatie over opt-out te volgen. Meer informatie over Google Remarketing en de privacyverklaring van Google vindt u op: http://www.google.com/privacy/ads/.

8.4 Econda

Voor een op de vraag afgestemde weergave en optimalisering van deze website worden door oplossingen en technologieën van Econda GmbH geanonimiseerde gegevens geregistreerd en opgeslagen en op basis van deze gegevens gebruikersprofielen met een pseudoniem aangemaakt. Daartoe worden cookies gebruikt, die de herkenning van een internetbrowser mogelijk maken. De gebruikersprofielen worden echter niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker gecombineerd met gegevens over de drager van het pseudoniem. Vooral IP-adressen worden onmiddellijk na ontvangst onherkenbaar gemaakt, waardoor gebruikersprofielen niet aan IP-adressen toegewezen kunnen worden. Bezoekers van deze website kunnen te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag door te klikken op de deactiveringslink van Econda (http://www.econda.de/econda/datenschutz/widerruf-datenspeicherung.html).

8.5 AB Tasty

Om u een beter aanbod te kunnen bieden, voeren wij tijdens uw bezoek op onze website A/B-testen uit m.b.v. de software-oplossing van AB Tasty. Met gebruik van cookies wordt de gebruikerstoegang op anonieme wijze verzameld en opgeslagen. Het gaat om bezoekers van de website, die bij een A/B-test terechtkomen, indien in afzonderlijke gevallen een A/B-test geactiveerd is.

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Het IP-adres wordt gebruikt voor geolokalisatie, om de configuratie snel aan de bezoeker van de website te leveren.
 • Om te vergelijken, wordt een toevallig ID aangemaakt.
 • Bezochte pagina’s en een index van de bezoeken (wordt op de lokale opslagplaats van de browser van de bezoeker opgeslagen).
 • Tijdstempel van het bezoek en de desbetreffende test/variaties (wordt in een 1st party cookie opgeslagen, dat na 13 maanden wordt gewist).
 • Klantenspecifieke events en triggers (klick-tracking) worden geanonimiseerd voor verwerking geregistreerd.

Als u niet aan deze testen wil deelnemen, kunt u op de website van AB Tasty via de pagina https://www.abtasty.com/de/nutzungsbedingungen/ deze functie deactiveren door de instructies te volgen.

8.6 Microsoft Bing Ads

Onze website gebruikt de Remarketing-technologie “Bing Ads” van Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Hierdoor slaat Microsoft een cookie op uw computer op (“conversion-cookie”), als u via een advertentie van Microsoft Bing op onze website terechtgekomen bent. Klanten van Microsoft en “Bing Ads” kunnen zo zien dat op de advertentie geklikt werd en zo naar onze website werd doorgestuurd. Op die manier kunt u door doelgericht productadvies en reclame op basis van belangstelling op websites van Microsoft en andere klanten van “Bing Ads” opnieuw aangesproken worden. De informatie, die m.b.v. het Conversion-cookie werd ingewonnen, dient voorts om Conversion-statistieken aan te maken. Wij vernemen het totale aantal gebruikers dat op een advertentie van Microsoft Bing heeft geklikt en zo naar onze website werd doorgestuurd. Bovendien worden andere geanonimiseerde gegevens (bijv. het aantal oproepen van pagina’s en de duur dat deze bekeken werden) ingewonnen. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.
U kunt de ontvangst van reclame op basis van belangstelling door Microsoft weigeren, door de desbetreffende website voor opt-out van Microsoft op te vragen: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en de door Microsoft gebruikte cookies vindt u in de privacyverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

8.7 Exponea

Voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden, voor retargeting, voor het optimaliseren van onze website, het analyseren van uw surfgedrag en de automatisering van marketingcampagnes maakt deze website gebruik van de diensten van Exponea DE GmbH, Kemperplatz 1, Mitte D, 10785 Berlijn.
Exponea gebruikt de volgende cookies om informatie over het gebruik van onze website te verzamelen: https://docs.exponea.com/docs/cookies-storage.
De door de cookies verzamelde gegevens bevatten de volgende informatie: IP-adres, inloggegevens, tijdzone-instelling, besturingssysteem en -platform, informatie over bezoeken incl. URL, zoektermen, informatie over wat u op onze site hebt opgezocht of bekeken, reactietijd van de website, downloadproblemen, duur van bezoeken aan bepaalde sites, informatie over de interactie van de website (bijv. scrollen, klikken en mouse-overs) en de voor het verlaten van de site gebruikte methoden, activiteiten van gebruikers, surfen op websites.
Andere gegevens (uw achternaam, voornaam, geslacht, e-mailadres) worden door Exponea alleen gebruikt wanneer u zich hebt aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief. In dit geval stellen wij met de verzamelde gegevens een gebruikersprofiel op om u een nieuwsbrief toe te kunnen sturen die is afgestemd op uw interesses.
De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens door Exponea is art. 6 par. 1 lid ab AVG.
U kunt zelf bepalen welke gegevens van u worden verzameld. Klik hier als u niet wilt dat Exponea gegevens van u opslaat: https://www.huis-en-comfort.be/nl/opt-out-exponea/
Meer informatie over de diensten van Exponea vindt u op https://exponea.com/de/capabilities/.
Meer informatie over de gegevensbescherming bij Exponea vindt u op https://exponea.com/de/privacy-policy/.

Voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden, voor retargeting, voor het optimaliseren van onze website, het analyseren van uw surfgedrag en de automatisering van marketingcampagnes worden de volgende cookies gebruikt:

Cookie Bewaartermijn Doel
exponea_etc__ 3 jaar Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert.
__exponea_time2__ 60 minuten Synchronisatie van de tijd (server en apparaat van de gebruiker)
__exponea_etc__[ABTestName] 3 jaar Naam van de betreffende A/B-test
__exponea_tracking_definition__ Einde van de sessie Verzamelt informatie over de gebruiker voor betere marketingcommunicatie.
__exponea_last_session_ping_timestamp__ Einde van de sessie van de gebruiker
__exponea_last_session_start_timestam Begin van de sessie van de gebruiker
__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_show Geeft aan wanneer een bepaalde banner voor het laatst aan de gebruiker is getoond.
__exponea_banner_event__[BANNER_ID]_last_interaction Geeft de laatste interactie van een gebruiker met een banner aan.

9. Bazaarvoice - Productbeoordelingen

Als klant ontvangt u na uw aankoop een beoordelingsmail.
Hiervoor worden bij de aankoop het aangegeven mailadres en de gekochte artikelen doorgegeven aan Bazaarvoice, Inc., 0901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, USA.
Bazaarvoice maakt gebruik van de volgende cookies: https://knowledge.bazaarvoice.com/wp-content/.
Meer informatie over de gegevensbescherming bij Bazaarvoice vindt u in de privacyrichtlijn op https://www.bazaarvoice.com/uk/legal/privacy-policy/.
Bazaarvoice stelt een ‘afmeld-cookie’ beschikbaar waarmee u zich kunt afmelden voor de gegevensverzameling. Deze afmeld-cookie vindt u onder ‘Abmelden von der Datennutzung durch Bazaarvoice’ in de privacyrichtlijn.
Bazaarvoice bewaart de gegevens binnen de EU. Bazaarvoice is echter gevestigd in de VS en kan zich tot deze gegevens toegang verschaffen.
Bazaarvoice heeft zich ertoe verplicht alle uit de EU verkregen persoonsgerelateerde gegevens te behandelen volgens de principes van de privacyregeling Privacy Shield Framework tussen de EU en de VS (art. 45 lid 3 AVG). Meer informatie over het Privacy Shield vindt u op www.bfdi.bund.de/SharedDocs/ExterneLinks/Sachthemen/Art29DSK_Unternehmen_deutsch.pdf.

10. Sociale plug-ins

Onze website gebruikt sociale plug-ins van het sociale netwerk Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.
De plug-ins bevinden zich – in de vorm van knoppen waarop geklikt kan worden – op onze productpagina en zijn aanvankelijk gedeactiveerd. Als u op de knop klikt, wordt u in een nieuw venster gevraagd u aan te melden bij de aanbieder van de sociale media. In dat geval wordt een cookie op uw computer geplaatst. Als u niet op de knop klikt of niet aangemeld bent bij een aanbieder van sociale media, wordt ook geen cookie op uw computer geplaatst.
Als u sociale media gebruikt, aangemeld bent en op de knop klikt, wordt deze informatie doorgegeven aan uw profiel bij de desbetreffende aanbieder van sociale media. Als u de plug-ins gebruikt, bijv. voor Facebook drukt op de knop “Vind ik leuk” of commentaar schrijft, wordt die informatie door uw browser rechtstreeks aan het sociale netwerk doorgegeven en daar opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieder evenals uw rechten hieromtrent en mogelijke instellingen voor de bescherming van uw privésfeer, vindt u in de instructies inzake gegevensbescherming van de volgende aanbieders:

Deze website plaatst cookies op uw eindapparaat. Lees meer over cookies en de gegevens die via onze website worden verzameld in onze privacyverklaring. Hier vindt u ook informatie over hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Wanneer u verdergaat of op 'Accepteren' klikt, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met onze privacyverklaring.